Groene Rand Asse

Met het project de ‘Groene Rand Asse' wil de gemeente en haar partners een (recreatief) groengebied uitwerken op wandel- en fietsafstand van de woonkernen in de gemeente en dit in drie deelgebieden: Wolfrot, Putberg en Boekfos.

De samenwerkingsovereenkomst ‘Groene Rand Asse’ tussen Agentschap Natuur en Bos, Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Regionaal Landschap Schelde-Durme en gemeente Asse staat voor de uitwerking van een recreatief groengebied op wandel- en fietsafstand van het centrum van Asse.

Het bestuur wil met deze overeenkomst de natuur-, erfgoed- en recreatieve waarden in drie deelgebieden versterken: zone Putberg, zone Boekfos en zone Wolfrot.

Het gemeentebestuur onderneemt zelf tal van maatregelen. Enkele voorbeelden in de zone Wolfrot zijn de aanleg van speelgroen en akkervogel-randen op de Asphaltcosite, de vergroening van het kerkhof van Walfergem en de aanleg van een houtkant op de eigen percelen.

Het gemeentebestuur wenst ook samen te werken met eigenaars en gebruikers van percelen binnen de drie zones voor het verder ontwikkelen van de groengebieden met haag/heg/bos, groenbuffer, poel, hoogstamboomgaard, akkervogelrand,…

Alle inrichtingsmaatregelen gebeuren in dit project op vrijwillige basis.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be