Openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) voor de periode 2021-2027 voorziet in financiering ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het maritiem beleid van de Unie.

De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/1139.

De opmaak van het Belgisch Programma werd gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij. Het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma zal volgende prioriteiten van het EFMZVA nastreven:
1. Bevordering van duurzame visserij en het herstel en de instandhouding
van aquatische biologische rijkdommen;
2. Bevordering van duurzame aquacultuuractiviteiten en van verwerking
en afzet van visserij- en aquacultuurproducten als bijdrage tot de voedselzekerheid in
de Unie;
3. De voorwaarden scheppen voor een duurzame blauwe economie in kust-, eiland-
en binnenlandgebieden en bevordering van de ontwikkeling van visserijen
aquacultuurgemeenschappen.


Voor het Programma EFMZVA 2021–2027 kan worden goedgekeurd, moet een
plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten
van het ontwerp Programma op het leefmilieu en omgeving onderzocht.

Van 14 januari tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over
het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch
Programma EFMZVA 2021–2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het DABM).

Je vindt het ontwerp van het plan-MER en van het Vlaams gedeelte van het Programma
EFMZVA 2021–2027 zal vanaf 14 januari terug op de website van het
Departement Landbouw en Visserij.
Je kan het ook inkijken in het gemeentehuis.

Je kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen aan Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij, Plan-MER 0269 – EFMZVA, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel of via mail aan departement@lv.vlaanderen.be.

Meer informatie over milieueffectrapportage of bel naar het gratis nummer 1700.

Gepubliceerd op dinsdag 11 januari 2022 14.59 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be