Voorlopig rijbewijs categorie M12

Nieuw model

De voorlopige rijbewijzen worden vernieuwd (vanaf 09.12.2019).

Er komt niet alleen een nieuwe lay-out, maar het rijbewijs krijgt eveneens modernere en uitgebreide veiligheidselementen. Het risico op fraude en vervalsing zal daardoor gevoelig kleiner worden gemaakt.

De oude modellen blijven uiteraard geldig. Er is absoluut geen verplichting de oude modellen om te wisselen zolang de administratieve geldigheid niet is vervallen.

Sinds 1 februari 2019 kan je je aanvraag voor een voorlopig rijbewijs M12 indienen.

Voor wie?

Voor kandidaten waarvan het vorige voorlopig rijbewijs M36 of M18 niet meer geldig is en die in de wachttijd van 3 jaar zitten.

Voorwaarden

 • het theoretisch examen moet nog geldig zijn, dus minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn. Als dat niet zo is, dan moet eerst het theoretisch examen opnieuw worden afgelegd;
 • de kandidaat moet 6 uur rijschool hebben gevolgd.
  Deze lessen moeten gevolgd zijn nadat de geldigheid van zijn vorig voorlopig rijbewijs (M36 of M18) verlopen was. Rijschoollessen zijn 3 jaar geldig;
 • op het voorlopig rijbewijs M12 wordt minstens één begeleider vermeld; de begeleider moet een cursus theorie in de rijschool volgen.
 • de stage wordt geacht vervuld te zijn onder dekking van het vorige voorlopig rijbewijs;
 • de kandidaat blijft vrij om ook met stageattest het rijexamen af te leggen. Dit examen wordt dan afgelegd met de rijschool.

Procedure

Maak een afspraak met de dienst Rijbewijzen. 

Afspraak maken

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart. 
 • Aanvraagformulier met de handtekening van de aanvrager. De begeleider(s) moet(en) ook handtekenen.
 • Het begeleidersattest afgeleverd door de rijschool.
 • € 27,16 (bancontact of cash).

Bedrag

 € 26,10 (bancontact of cash)

Afhandeling

Na 5 werkdagen kan je je rijbewijs persoonlijk afhalen aan de snelbalie.

Uitzonderingen

Verlies of diefstal?

Doe zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie. Je ontvangt een attest waarmee je, na afspraak, een nieuw rijbewijs kan aanvragen.

Meer info

Nuttige info om je voor te bereiden op het rijexamen vind je op:

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be