Aangifte adreswijziging

Als je verhuist, moet je je nieuwe adres meedelen aan de dienst Bevolking van je nieuwe woonplaats. Dit geldt ook voor een verhuis binnen dezelfde gemeente.

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van de gelijkmatig verdeelde huisvesting (verblijfsco-ouderschap) moeten ook volgende documenten worden bezorgd:

 • hetzij het wederzijds akkoord van beide ouders,
 • hetzij de laatste gerechtelijke beslissing,
 • hetzij de laatste notariële akte.

Voorwaarden

 • Je doet je aangifte binnen de 8 werkdagen na intrekking in je nieuwe woonst.
 • Als je beschikt over een wapenvergunning, moet je deze binnen 15 dagen na intrekking in je nieuwe woonst aanbieden bij de lokale politie voor wijziging.

Procedure

1. Via ons e-loket

2. Online
Via de toepassing 'Mijn dossier'. Je hebt een kaartlezer en je elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

3. Via e-mail
Stuur een e-mail naar bevolking@asse.be

Onderstaande gegevens moeten worden meegedeeld van elke persoon die mee verhuist:

 • Voornaam
 • Familienaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rijksregisternummer
 • Volledig oud en nieuw adres
 • Aantal gezinsleden
 • Indien van toepassing: naam van de persoon bij wie je gaat bijwonen
 • Naam van de vorige bewoner

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart (of verblijfskaart in geval van een vreemdeling). 

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

 • We brengen de wijkinspecteur op de hoogte van je aangifte. Hij of zij komt langs om te controleren of je effectief op het aangegeven adres woont.
 • Zodra we het woonstverslag van de wijkagent terugkrijgen en verwerkt hebben, nodigen we je via e-mail uit om een afspraak te maken voor het aanpassen van je adres op je elektronische identiteitskaart(en) (of verblijfskaart in geval je vreemdeling bent) en/of Kids ID('s). Breng de PIN- en PUK-codes van de identiteitsbewijzen mee.

Aanpassing identiteits- en verblijfskaart adresgegevens

 • Verwittig zelf de nodige instanties: de kabelmaatschappij, nutsbedrijven, het ziekenfonds, de telefoonmaatschappij, de werkgever, de bankinstelling, …

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be