Aangifte adreswijziging

Verhuizen wordt beschouwd als een essentiële verplaatsing en blijft dus mogelijk. Als je buiten de gezinsleden hulp krijgt van iemand anders, maximum van één persoon, bewaar dan zeker de gepaste afstand. Een verhuisfirma mag ook mits die de volledige verhuizing voor zijn rekening neemt en zorgt voor voldoende afstand (1,5 meter). De verhuisfirma helpen mag niet.

In kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, mag je niet meer naar het loket komen om je adreswijziging te melden. Doe dit per mail of neem telefonisch contact op.

Als je verhuist, moet je je nieuwe adres meedelen aan de dienst Bevolking van je nieuwe woonplaats. Dit geldt ook voor een verhuis binnen dezelfde gemeente.

Onderstaande gegevens moeten worden meegedeeld van elke persoon die mee verhuist:

 • Voornaam en naam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rijksregisternummer
 • Volledig oud en nieuw adres
 • Aantal gezinsleden
 • Indien van toepassing: naam van de persoon bij wie je gaat bijwonen
 • Naam van de vorige bewoner

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van de gelijkmatig verdeelde huisvesting (verblijfsco-ouderschap) moeten ook volgende documenten worden bezorgd:

 • hetzij het wederzijds akkoord van beide ouders,
 • hetzij de laatste gerechtelijke beslissing,
 • hetzij de laatste notariële akte.

Voorwaarden

 • Je doet je aangifte binnen de 8 werkdagen na intrekking in je nieuwe woonst.
 • Als je beschikt over een wapenvergunning, moet je deze binnen 15 dagen na intrekking in je nieuwe woonst aanbieden bij de lokale politie voor wijziging.

Procedure

1. Online
Via de toepassing 'Mijn dossier'. Je hebt een kaartlezer en je elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

2. Via e-mail
Stuur een e-mail naar bevolking@asse.be

3. Via het loket
Maak een afspraak met de dienst Bevolking. Breng je identiteitskaart mee.

Afspraak maken

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart (of verblijfskaart in geval van een vreemdeling). 

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

 • We brengen de wijkinspecteur op de hoogte van je aangifte. Hij of zij komt langs om te controleren of je effectief woont op het aangegeven adres.
 • Na deze controle ontvang je van de wijkinspecteur een formulier. Ga met dit formulier na minstens 8 dagen langs bij de dienst Bevolking om je elektronische identiteitskaart(en) (of verblijfskaart in geval van een vreemdeling) en/of kids-ID('s) aan te passen. Breng de pin- en pukcodes van de identiteitsbewijzen mee.

Afspraak maken

 • Verwittig zelf de nodige instanties: de kabelmaatschappij, nutsbedrijven, het ziekenfonds, de telefoonmaatschappij, de werkgever, de bankinstelling, …

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be