Aangifte adreswijziging

Als je verhuist, moet je je nieuwe adres meedelen aan de dienst Bevolking van je nieuwe woonplaats. Dit geldt ook voor een verhuis binnen dezelfde gemeente.

Onderstaande gegevens moeten worden meegedeeld van elke persoon die mee verhuist:

 • Voornaam en naam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rijksregisternummer
 • Volledig oud en nieuw adres
 • Aantal gezinsleden
 • Indien van toepassing: naam van de persoon bij wie je gaat wonen of naam van de vorige bewoner

Voorwaarden

 • Je doet je aangifte binnen de 8 werkdagen na intrekking in je nieuwe woonst.
 • Als je beschikt over een wapenvergunning, moet je deze binnen 15 dagen na intrekking in je nieuwe woonst aanbieden bij de lokale politie voor wijziging.

Procedure

1. Online
Via de toepassing 'Mijn dossier'. Je hebt een kaartlezer en je elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

2. Via e-mail
Stuur een e-mail naar bevolking@asse.be

3. Via het loket
Maak een afspraak met de dienst Bevolking. Breng je identiteitskaart mee.

Afspraak maken

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart (of verblijfskaart in geval van een vreemdeling). 

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

 • We brengen de wijkinspecteur op de hoogte van je aangifte. Hij of zij komt langs om te controleren of je effectief woont op het aangegeven adres.
 • Na deze controle ontvang je van de wijkinspecteur een formulier. Ga met dit formulier na minstens 8 dagen langs bij de dienst Bevolking om je elektronische identiteitskaart(en) (of verblijfskaart in geval van een vreemdeling) en/of kids-ID('s) aan te passen. Breng de pin- en pukcodes van de identiteitsbewijzen mee.

Afspraak maken

 • Verwittig zelf de nodige instanties: de kabelmaatschappij, nutsbedrijven, het ziekenfonds, de telefoonmaatschappij, de werkgever, de bankinstelling, …

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be