Aangifte personenbelasting

Voor de aangifte van je personenbelasting moet je je wenden tot de dienst Personenbelasting van de federale overheidsdienst Financiën. Je vindt de contactgegevens van de diverse diensten van de FOD Financiën op deze pagina.

Meer info over de aangifte van je personenbelasting vind je op de website van de FOD Financiën.

Directe belastingen

Taxatiedienst Asse (controle, aangiftes en berekeningen)

Baron R. De Vironlaan 105
1700 Dilbeek
T 02 57 786 80
p.leuven.team4@minfin.fed.be
Iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Vennootschappen

Baron R. De Vironlaan 105
1700 Dilbeek
T 02 57 523 67 of T 02 57 564 31
F 02 57 980 66
contr.db.ven.asse@minfin.fed.be
Iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur.

BTW

Belastingen over toegevoegde waarde – fiscale informatie i.v.m. nieuwbouw of verbouwingen.

Baron R. De Vironlaan 105
1700 Dilbeek
T 02 57 786 40
F 02 57 967 42
contr.btw.asse@minfin.fed.be
Iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur. 

Registratie 

Registratie van overeenkomsten (koop, ruil, huur, ...) i.v.m. onroerende goederen, aangiften van nalatenschap (inlichtingen over het invullen van de formulieren, niet het invullen zelf), afleveren van formulieren en attesten in verband met het onroerend bezit. 

Regentschapsstraat 54
1000 Brussel
T 02 57 786 50
F 02 57 977 71
rzsj.kantoor.asse@minfin.fed.be
Iedere werkdag van 08.00 tot 12.00 uur. 

Sectie der accijnzen

Groenstraat 51
1800 Vilvoorde
T 02 57 507 30
F 02 57 955 29
da.buek.hk.vilvoorde@minfin.fed.be
Enkel na afspraak. 

Kadastercontrole 

Inlichtingen over kadastrale percelen en kadastrale inkomens aan eigenaars of huurders. Fouten in kadastrale documenten worden hier nagekeken, onderzocht en verbeterd.

Kruidtuinlaan 50 (bus 396)
1000 Brussel
T 02 57 785 90
meow.antenne.231@minfin.fed.be
Dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur. 

Ontvangkantoor

Stationsstraat 90 (bus 2)
1840 Londerzeel
T 02 57 786 10
F 02 57 988 24
teaminv.vlaamsbrabantnoord@minfin.fed.be
Iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be