Aanpassing snelheid in werfzone aanleg fietssnelweg F212

De firma Colas - Wegebo legt momenteel de fietssnelweg langsheen de spoorweg in Zellik aan.

Gezien de aannemer met machines vanop de pechstrook werkt en de werfzone naast de spoorweg ligt, geldt over de gehele werf een snelheidsbeperking van 50 km/u.

Deze aanpassing stemt meer overeen met de actuele situatie en draagt bij aan het vermijden van bumperkleven door zwaar vrachtvervoer, waardoor de verkeerssituatie veiliger wordt.

Gepubliceerd op dinsdag 10 april 2018 10.17 u.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be