Aanvraag beschermingsmateriaal en terugbetaling coronakosten voor vrijetijdsverenigingen

Beschermingsmateriaal en financiële steun

In juni 2020 keurde het gemeentebestuur een aantal steunmaatregelen goed. Je kan via het aanvraagformulier zowel materiële (beschermingsmateriaal) als financiële steun vragen. Zo kan je met je vereniging een activiteit organiseren mét respect voor de coronamaatregelen.

  • De aanvraagtermijn voor de ondersteuningsmaatregelen van het aanbieden van beschermingsmateriaal en ondersteuning van coronakosten wordt verlengd naar 31 december 2022.
  • Je bezorgt de aanvraag voor een activiteit/evenement aan de bevoegde dienst (voor alle contactgegevens zie www.asse.be). Ze wordt afgetoetst aan mogelijke alternatieven en een redelijkheidsprincipe. Alle aanvragen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Opgelet: deze aanvraag impliceert geen goedkeuring van de activiteit op zich. Elke aanvraag gebeurt nog steeds

Verplichte veiligheidsagent bij fuiven

Op 21 februari 2022 ging het directiecomité akkoord met de verlenging om 2 professionele veiligheidsagenten bij fuiven met 200-500 bezoekers, georganiseerd door Assese jeugdverenigingen, tijdelijk te verplichten.

Om de jeugdverenigingen te steunen bij de heropstart van hun activiteiten, wordt de kost van 1 veiligheidsagent op deze fuiven vergoed.

Ook voor kleinere fuiven (tot 200 personen) kunnen Assese jeugdverenigingen een beroep doen op deze financiële tussenkomst. Ze zijn niet verplicht om met een professionele veiligheidsfirma te werken.

  • Het gaat over aanvragen t.e.m. 31/12/2022.
  • Je bezorgt de aanvraag aan de jeugddienst (jeugd@asse.be), met de factuur als bijlage.
  • Het aanvraagformulier vind je in bijlage.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be