Aanvraag speelstraat tijdens paas- en zomervakantie

Om het ‘buiten spelen’ te stimuleren, organiseren we in Asse tijdens de paas- en zomervakantie speelstraten. Zijn er in jouw straat/buurt ook veel kinderen? Wil jij dit graag organiseren voor jouw straat? Twijfel dan niet en stuur je aanvraag voor 1 maart naar de jeugddienst.

Wat is een speelstraat?

Een speelstraat is een straat waar spelende kinderen absolute voorrang krijgen. Enkel voertuigen van bewoners hebben er toegang en moeten er stapvoets rijden.

Kinderen tot en met 12 jaar mogen gewoon onderling samen spelen in een speelstraat, maar deze zomer zijn nog steeds maatregelen van kracht voor volwassenen rond afstand, bubbels en samenscholing. In de speelstraat moeten wel de op dat moment geldende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gerespecteerd worden. 

Waarom zijn ze zo belangrijk?

Het belang van buiten spelen voor de ontwikkeling van een kind is niet te ontkennen: het verbetert de motoriek, stimuleert sociaal gedrag, is positief voor de ontwikkeling en maakt het kind vrolijker.

Speelstraat aanvragen

Iedere aanvraag tot speelstraat wordt besproken en ter advies aan de politie voorgelegd. Het college van burgemeester en schepenen zal de aanvraag al dan niet goedkeuren. Een aantal voor de hand liggende voorwaarden zijn: de straat mag niet bestemd zijn voor doorgaand verkeer, er mogen geen bouw- of andere werken aan de gang zijn, er mogen geen winkels of andere zaken onbereikbaar zijn en 2/3 van de inwoners van de straat moet akkoord gaan. Er is slechts één speelstraat per buurt of wijk mogelijk.

Van zodra de aanvraag principieel door de verkeerspolitie en het gemeentebestuur goedgekeurd is, moet minimaal 2/3 van de bewoners voor akkoord tekenen. Download het formulier om handtekeningen te verzamelen.

Wil je in de paasvakantie een speelstraat organiseren? Vul het aanvraagformulier in vóór 1 maart 2022. Een aanvraag indienen voor de zomervakantie kan tot en met 30 april.

Ik wil mijn straat als speelstraat inrichten

Gepubliceerd op maandag 10 januari 2022 16 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be