Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel voor eigenaars

Ben je burger, een professionele aanvrager of een overheidsinstantie dan kan je stedenbouwkundige inlichtingen over percelen gelegen in Asse aanvragen via mail aan stedenbouwkundiguittreksel@asse.be met vermelding van een geldige capakey, kadastrale informatie en/of adres.

Bedrag

€ 170 voor inlichtingen over gebouwen, percelen of een combinatie van beide (entiteiten) of voor inlichtingen over appartementen, winkelruimtes, ... (subentiteiten).

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 

Afhandeling

Je ontvangt je stedenbouwkundige inlichting per mail. Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van 30 dagen, na ontvangst van de aanvraag.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be