Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel voor eigenaars

Zowel burgers, professionele aanvragers als overheidsinstanties kunnen stedenbouwkundige inlichtingen over percelen aanvragen. Dat is bijvoorbeeld nodig bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning, waarbij je allerhande info aan de koper of huurder moet bezorgen.

Procedure

Sinds 1 februari 2024 lopen alle aanvragen verplicht via het Vastgoedinformatieplatform (VIP) van de Vlaamse overheid. Hieronder vind je de nodige info en links om jouw aanvraag correct in te dienen.

Je bent:

  • burger of overheidsinstantie: via het Vlaams webportaal;
  • notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat;
  • vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaams webportaal.

Specifieke dieptevragen of interpretaties kunnen nog steeds gericht worden naar de gemeente (bv. vragen van bodemdeskundigen over de risicogrond ikv bodemonderzoek, BPA’s, RUP’s en, ...).

Je mailt hiervoor naar milieu@asse.be en ro@asse.be.

Bedrag

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt € 170 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van €36,50 aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening vind je terug op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Aanvraag annuleren?

Sinds 1 februari 2024 is het niet meer mogelijk lopende dossiers te annuleren.

Voor geannuleerde dossiers wordt geen terugbetaling voorzien door het platform. Eventuele creditering blijft wel mogelijk bij technische fouten.

Indien toch een dossier geannuleerd moet worden, kan je een e-mail sturen naar vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be