Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel voor notarissen en professionelen (betalend)

Stedenbouwkundige inlichtingen over percelen gelegen in Asse, kan je aanvragen via stedenbouwkundiguittreksel@asse.be

Voor wie?

Voor notarissen en professionelen. 

Procedure

Vermeld in je aanvraag minimaal volgende gegevens:

  • ligging van het goed;
  • kadastergegevens van het perceel;
  • het adres naar waar de stedenbouwkundige inlichtingen mogen worden verstuurd.

Bedrag

  • € 187,63 voor inlichtingen over gebouwen, percelen of een combinatie van beide (entiteiten).
  • € 125,08 voor inlichtingen over appartementen, winkelruimtes, ... (subentiteiten).

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 

Afhandeling

Je ontvangt je stedenbouwkundige inlichting per post, samen met de factuur. 

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be