Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel voor notarissen en vastgoedmakelaars

Vanaf 1 maart 2023 zijn stedenbouwkundige inlichtingen over percelen gelegen in Asse op te vragen via het Vastgoedinformatieplatform (VIP).

Bij de verkoop van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagtĀ 170 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Hoe kan je jouw aanvraag doen?

Je bent:

  • notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat
  • vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via het Vlaamse webportaal.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be