Aanvraag subsidie voor kadervorming

De gemeenteraad keurde op 22 april 2013 een reglement goed voor subsidieaanvragen voor kadervorming m.b.t. het jeugdwerk. Als je een basisvorming of bijscholing volgt in het jeugdwerk, dan kan je hiervoor een subsidie aanvragen.

De tussenkomst kan maximum 50% van de cursusprijs bedragen, met een maximum van 75 euro per persoon per jaar. De uitbetalingen gebeuren per kwartaal: eind april, eind augustus en eind december.

Voor wie?

  • Voor jongeren die gedomicilieerd zijn in Asse;
  • Voor leden van een erkende Assese jeugdorganisatie, al dan niet woonachtig in Asse.

Voorwaarden

De basisvorming of bijscholing wordt georganiseerd door een vereniging erkend door het Decreet Landelijk Jeugdwerk en heeft een minimumduur van 6 uur. Het reglement vind je in bijlage.

Ik vraag de subsidie aan

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be