Aanvraag taxivergunningen en bestuurderspassen tijdelijk niet mogelijk

Op 30 maart 2023 werd het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet vernietigd door de Raad van State. Dat heeft tot gevolg dat er geen vergunningen voor taxi's en bestuurderspassen meer kunnen worden afgeleverd.

Het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet werd vernietigd op verzoek van de taxisector zelf. Concreet betekent dit dat de exploitatievoorwaarden van het besluit, maar ook de procedures voor het verkrijgen van vergunningen en bestuurderspassen, momenteel niet langer van kracht zijn.

Tot een nieuw besluit van kracht is, vraagt de Vlaamse overheid aan elke stad en gemeente om geen nieuwe bestuurderspassen of vergunningen af te leveren aan taxibestuurders of -exploitanten. Daar zijn door het arrest op dit moment juridische risico’s aan verbonden.

Het besluit van het Taxidecreet werd vernietigd om zuiver procedurele redenen. Er liggen dus geen inhoudelijke redenen aan de grondslag. De Vlaamse overheid stelt alles in het werk om in het belang van de sector zo snel mogelijk een aangepast besluit in werking te laten treden. De Vlaamse Regering heeft daarvoor al de eerste stap gezet met de principiële goedkeuring van een aangepast besluit en zal hoogdringendheid inroepen bij de volgende stappen.

Meer info: www.vlaanderen.be/taxi

Gepubliceerd op donderdag 27 april 2023 14.53 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be