Aanvraag terrasvergunning

Iedere uitbater van een horecazaak die een terras wenst op te richten op het openbaar domein dient hiervoor een terrasvergunning te hebben. Voor een terras op privaat terrein heb je geen terrasvergunning nodig. Het kan wel zijn dat er een omgevingsvergunning nodig is indien je gebruik maakt van vaste panelen, luifels, ... . Voor meer informatie hierover kan je steeds terecht bij de dienst ruimtelijke ordening via ro@asse.be.

Hoe aanvragen?

Wil je graag een terras voor je horecazaak én op het openbaar domein? Dan kan je hieronder een vergunning aanvragen om een tijdelijk of permanent terras te plaatsen.

Ik wil een terrasvergunning aanvragen

Procedure

Voor elke aanvraag vragen we steeds het advies van de betrokken gemeentelijke diensten of een andere bevoegde dienst.

Aandachtspunten

Een tijdelijk terras eindigt steeds op 31 oktober en dien je jaarlijks opnieuw aan te vragen.

De gemeente kan n.a.v. wegenwerken, verkeerskundige maatregels, verkeersveiligheid, ... steeds vragen de terrassen opnieuw of tijdelijk te verwijderen. Dit kan op elk moment gebeuren. We brengen je hiervan tijdig op de hoogte.

Zorg er steeds voor dat je alle nodige documenten aanlevert, zo kunnen we je aanvraag vlotter afhandelen.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be