Aanvullende financiële steun

Als je een beperkt inkomen hebt, kan het OCMW je in bepaalde situaties aanvullende financiële steun geven.

Bij het aanvragen van een financiële tussenkomst ga je akkoord met een sociaal en financieel onderzoek uitgevoerd door de maatschappelijk assistent. Op basis van dit onderzoek krijg je al dan niet steun toegekend. 

Welke financiële tussenkomsten zijn mogelijk? 

 • dringende medische hulp voor personen zonder wettig verblijf;

 • gezondheidskosten: dokterskosten, facturen van de apotheek, ...;

 • bepaalde kosten voor wonen en energie: elektriciteitsfactuur, huurwaarborg, ...;

 • bepaalde kosten voor vrije tijd: inschrijvingsgelden sportclub en hobby's, ...;

 • schoolfacturen;

 • verblijfskosten woonzorgcentrum;

  Heb je onvoldoende inkomsten om je verblijf in een woonzorgcentrum te betalen? Dan kan je een tussenkomst aanvragen bij het OCMW. Een familielid of een persoon die de belangen van de bewoner behartigt, mag ook de aanvraag doen.

  Let op: Het is mogelijk dat de tussenkomsten teruggevorderd worden via een hypotheek op de eventuele eigendom van de bewoner van het woonzorgcentrum of via de onderhoudsplichtige kinderen.
 • voorschotten op sociale uitkeringen;

  Je kan een voorschot op een uitkering vragen wanneer je uitkering om één of andere reden vertraging heeft opgelopen op voorwaarde dat het gezinsinkomen lager is dan het leefloon. 

  Let op
  : Wanneer jouw uitkering achteraf opnieuw wordt uitbetaald, wordt het reeds uitbetaalde voorschot automatisch ingehouden op jouw uitkering.... 
 • hulp bij het aanvragen van een UiTPAS;

  Een medewerker kijkt voor jou na of je recht hebt op een UiTPAS aan kortingstarief. Dat is een vrijetijdspas die automatisch 80% korting geeft op heel wat betalende UiTPAS-activiteiten, bijvoorbeeld; het inschrijvingsgeld van de kunstenacademie, het tarief van speelpleinwerking Spinibo, toegangsticket bij het zwemmen, ...

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be