Afkoppelen en oppompen

Bij de aanleg van een gescheiden riolering in de straat, moeten alle woningen die nog geen gescheiden rioleringsstelsel hebben, hun regenwater en vuil water apart aansluiten op de respectievelijke RegenWaterAfvoer (RWA) en de DroogWeerAfvoer (DWA) in de straat. Dit is wettelijk zo geregeld in de VLAREM II wetgeving en de Vlario-reglementering. De doelstelling is om op die manier zuiver hemelwater maximaal ter plaatse te laten infiltreren en/of te hergebruiken, terwijl afvalwater zo geconcentreerd mogelijk naar een zuiveringsstation wordt afgevoerd. Twee keer winst voor het milieu.

Afkoppelingsdeskundige: gratis

Verplichten is één, maar om na te gaan wat haalbaar is, wordt een afkoppelingsdeskundige aangesteld die voor elke woning een plan opmaakt hoe aan de regelgeving kan worden voldaan. Die dienstverlening wordt gratis aangeboden. De deskundige zal een plan opmaken van de bestaande toestand van de riolering en van de nieuwe toestand. Deze aanpassingen dienen door de eigenaar van de woning te worden bekostigd. De gemeente voorziet wel een subsidie tot 1.000,00 euro per aansluiting, mits voorlegging van het bewijs dat de werken werden uitgevoerd (factuur en keuringsverslag).

Aanvraag financiële tussenkomst afkoppelinsgwerken

Wie is waartoe verplicht?

Op de website van Farys kom je alles te weten over gescheiden afvoer op privédomein.

Meer informatie over wat afkoppelen juist is, vind je ook terug in de folder van Farys die je onderaan deze pagina kan downloaden.

Woningen die vrij recent zijn gebouwd (na 1999), voldoen in principe al aan deze regels. Daar volstaat het de aansluiting van vuil water en regenwater ter hoogte van de rooilijn te ontdubbelen en apart aan te sluiten op de nieuwe riolering.

Wanneer in de straat een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd, is afkoppelen dus verplicht, tenzij het technisch niet mogelijk is. Het is de afkoppelingsdeskundige die bepaalt wat kan en wat niet. Volg je dit advies niet, dan stel je jezelf bloot aan sancties.

Afkoppelen kan dikwijls wel op meerdere manieren. De afkoppelingsdeskundige stelt er daarvan slechts één voor. Als je denkt dat er een andere manier bestaat, kan deze worden besproken.

Risico-aansluitingen

Kelderaansluitingen worden aanzien als risico-aansluitingen. Daarmee wordt bedoeld dat er een verhoogd risico is dat water uit de riolering terugstroomt naar de woning. Dit risico van terugslag bij kelderaansluitingen kan onmogelijk worden uitgesloten door de overheid. Om die reden wordt aangeraden kelderaansluitingen te vervangen door hogere aansluitingen en gebruik te maken van een pomp om het water op te pompen naar die hogere aansluiting of het rioleringsstelsel in de woning wat aan te passen. Dit is geen verplichting, maar een aanbeveling. De overheid zal echter geen aansprakelijkheid aanvaarden bij wateroverlast als je ervoor kiest de kelderaansluiting, en dus het risico, te behouden.

Je kan ook kiezen voor een terugslagklep om terugslag van water te voorkomen. Die klep is zeker een optie voor een regenwaterafvoer op kelderniveau, bijvoorbeeld op de aansluiting van een afrit naar een ondergrondse garage. Bij regenwater is het risico op blokkeren en dus ook het onderhoud van de klep beperkt. De klep is ook vooral bij regenwater nuttig, omdat een regenwaterriolering het grootste deel van de tijd alle water kan verwerken en enkel bij extreem weer voor terugslag kan zorgen. Maar ook dan heb je nog een hogere aansluiting, een klein pompputje en een dompelpomp nodig om het water dat op de afrit valt en niet meer naar de riolering kan via de kelderaansluiting, naar de riolering te kunnen pompen. Die pomp is dan wel enkel nodig bij extreem weer (en gesloten terugslagklep) en niet dagdagelijks.

Ook voor een kelderafvoer van vuil water wordt aangeraden een hogere aansluiting te voorzien. Het risico op terugslag is bij vuil water wel kleiner, maar niet onbestaande.

Kortom, het is aangewezen dat je de adviezen van de afkoppelingsdeskundige ter harte neemt als je wil voorkomen dat je kelder onder water komt te staan.

Oppompen vuil water

Het oppompen van vuil water blijft noodzakelijk zelfs al wordt regenwater nu via een aparte buis afgevoerd? De reden hiervoor is dat de regenwaterriolen ‘overstorten’ hebben naar de vuilwaterriool. Dat gebeurt slechts zelden (1x per 15-20jaar), maar het kan dus. Om die reden worden ook kelderaansluitingen van vuil water afgeraden.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be