Afkoppelen en oppompen

Bij de aanleg van een gescheiden riolering in de straat, moeten alle woningen die nog geen gescheiden rioleringsstelsel hebben, hun regenwater en vuil water apart aansluiten op de respectievelijke RegenWaterAfvoer (RWA) en de DroogWeerAfvoer (DWA) in de straat. Dit is wettelijk zo geregeld in de VLAREM II wetgeving en de Vlario-reglementering. De doelstelling is om op die manier zuiver hemelwater maximaal ter plaatse te laten infiltreren en/of te hergebruiken, terwijl afvalwater zo geconcentreerd mogelijk naar een zuiveringsstation wordt afgevoerd. Twee keer winst voor het milieu.

Afkoppelingsdeskundige: gratis

Verplichten is één, maar om na te gaan wat haalbaar is, wordt een afkoppelingsdeskundige aangesteld die voor elke woning een plan opmaakt hoe aan de regelgeving kan worden voldaan. Die dienstverlening wordt gratis aangeboden. De deskundige zal een plan opmaken van de bestaande toestand van de riolering en van de nieuwe toestand. Deze aanpassingen dienen door de eigenaar van de woning te worden bekostigd. De gemeente voorziet wel een subsidie tot 1.000,00 euro per aansluiting, mits voorlegging van het bewijs dat de werken werden uitgevoerd (factuur en keuringsverslag).

Aanvraag financiële tussenkomst afkoppelinsgwerken

Wie is waartoe verplicht?

Lees meer.

Dat verschilt voor (half)open bebouwing en gesloten bebouwing.

Meer informatie over wat afkoppelen juist is, vind je ook terug in de folder.

Woningen die vrij recent zijn gebouwd (na 1999), voldoen in principe al aan deze regels. Daar volstaat het de aansluiting van vuil water en regenwater ter hoogte van de rooilijn te ontdubbelen en apart aan te sluiten op de nieuwe riolering.

Wanneer in de straat een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd, is afkoppelen dus verplicht, tenzij het technisch niet mogelijk is. Het is de afkoppelingsdeskundige die bepaalt wat kan en wat niet. Volg je dit advies niet, dan stel je jezelf bloot aan sancties.

Risico-aansluitingen

Kelderaansluitingen zullen worden aanzien als risico-aansluitingen. Daarmee wordt bedoeld dat er een verhoogd risico is dat water uit de riolering terugstroomt naar de woning. Dit risico kan onmogelijk worden uitgesloten door de overheid. Daarom wordt gevraagd om dit risico op private eigendom uit te sluiten. Men zou kunnen stellen dat dit probleem kan opgevangen worden met een terugslagklep. Theoretisch klopt dat ook, maar zo een klep vraagt onderhoud. Als ze net op dat ene belangrijke moment zou vast zitten, dan loopt de kelder nog steeds onder water. In het geval van regenwater is dat al geen plezier, maar in het geval van vuil water nog veel minder. Dat risico bestaat nu al en zal alleen maar groter worden in de toekomst. De riolering in de straat zal namelijk nooit volstaan om ook uitzonderlijke stortbuien op te vangen. Om die reden wordt ten stelligste aanbevolen om bestaande kelderaansluitingen toch aan te passen en het weinige water dat ze te verwerken krijgen, op te pompen. In de folder staan alvast nuttige tips hoe je dit kan doen.

Oppompen vuil water

Het oppompen van vuil water blijft noodzakelijk zelfs al wordt regenwater nu via een aparte buis afgevoerd? De reden hiervoor is dat de regenwaterriolen ‘overstorten’ hebben naar de vuilwaterriool. Dat gebeurt slechts zelden (1x per 15-20jaar), maar het kan dus. Om die reden worden ook kelderaansluitingen van vuil water afgeraden.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be