Afvalstraat Noorderlaan krijgt containercoats

Voor vele burgers zijn sluikstort en zwerfvuil een doorn in het oog. Daarom zet de gemeente sterk in op netheid.

In 2016 startte het gemeentebestuur met een netheidscampagne. In februari 2017 nam het gemeentebestuur deel aan een coachingtraject van OVAM onder de naam Mooimakers. Gedurende 2 jaar kregen we begeleiding van een medewerker van OVAM, Ivo De Raeymaeker, om de netheid te optimaliseren. We ondernamen heel wat acties:

  1. We maakten een vuilnisbakkenplan op. De oude vuilnisbakken kregen een kleinere opening of werden vervangen door nieuwe. Ook aan de bushokjes van De Lijn werden de oude vuilnisbakken vervangen door nieuwe die voldoen aan alle gestelde voorwaarden.
  2. Er werd extra personeel aangeworven waardoor we de vuilnisbakjes sneller konden ledigen, sluikstort sneller konden opruimen en onze veegmachines beter konden inzetten.
  3. We hebben ingezet op meer handhaving. De procedure voor de aankoop van camera’s werd opgestart en er is meer toezicht door de gemeenschapswachten wat leidt tot meer controles en boetes voor sluikstorters.
  4. De gemeente nam ook deel aan sensibiliseringsacties: een actie rond hondenpoep via flyers en infobordjes en een peukencampagne door gratis pocketasbakjes uit te delen en graffitispreuken aan rioolroosters te plaatsen.
  5. Communicatie: sensibilisering van de inwoners omtrent netheid via het gemeentelijk infoblad, facebook en de website. Grote infoborden werden geplaatst aan de invalswegen en er werd zelfs een filmpje gemaakt in samenwerking met Ring-TV.
  6. Operatie Proper: heel wat scholen, verenigingen en vrijwilligers ondernemen ook nu nog acties om hun omgeving net te houden. Ze worden aangemoedigd via logistieke ondersteuning en beloningen.
  7. Ondergrondse afvalstraten: het gemeentebestuur zal het aantal ondergrondse afvalstraten nog uitbreiden zodat alle inwoners hun afval snel en in de buurt kwijt geraken. Om sluikstorten aan de ondergrondse afvalstraten tegen te gaan werden tal van oplossingen gezocht.

De firma ANDC uit Nijmegen heeft samen met gedragspsychologen de ContainerCoat bedacht en ontworpen om sluikstort aan containers tegen te gaan. Deze kunstgrasmatten met kunstbloemen worden geassocieerd met een schone omgeving en hebben een positieve invloed op het gedrag van bewoners. In diverse Nederlandse gemeenten heeft deze ContainerCoat gezorgd voor een significante reductie van sluikstort. Meer info rond de ContainerCoats en onderzoeksrapporten zijn te vinden op www.andc.nl

De gemeente Asse realiseert als eerste gemeente in België dit proefproject. De ondergrondse afvalstraat aan de Noorderlaan is een van de hotspots wat sluikstorten in de gemeente betreft. Wij hopen dat we met dit project, in combinatie met goede communicatie naar de buurtbewoners en gerichte controles, hier positieve resultaten zullen boeken.

De kostprijs voor de plaatsing van de ContainerCoat bedraagt € 5.550 (excl. BTW) en wordt volledig gesubsidieerd via het project Mooimakers van de OVAM.

Tot slot willen we iedereen bedanken die gedurende het tweejarig project van Mooimakers zijn medewerking verleende om het zwerfvuil en het sluikstorten in onze gemeente te bestrijden en zijn steentje bijdroeg voor een mooi en net Asse!

Gepubliceerd op vrijdag 15 maart 2019 15.34 u.

Gerelateerde producten

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be