Akte van erkenning na de geboorte

Een akte van erkenning (na de geboorte) bevat volgende gegevens:

  • de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats en het geslacht van het kind
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats, en, in voorkomend geval de overlijdensdatum en de overlijdensplaats van de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststond voor de erkenning
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats (en de hoedanigheid) van de erkenner
  • in voorkomend geval, de toestemming van het kind, overeenkomstig artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek
  • in voorkomend geval, de nieuwe naam en de verklaring van naamskeuze door de ouders.

Voor wie?

Een uittreksel of afschrift van een akte van erkenning (na de geboorte) kan worden aangevraagd door:

  • de betrokkene, ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen;
  • een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris, …).

Voorwaarden

Je moet een reden vermelden voor je aanvraag.

Procedure

1. Via het e-loket

2. Via de toepassing 'Mijn dossier' indien de akte werd opgesteld na 01/04/2019.
Je hebt een kaartlezer en je elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

3. Via e-mail
Stuur een e-mail naar burgerlijkestand@asse.be. Voeg een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart toe. Vermeld je voornaam, achternaam, rijksregisternummer en de reden van je aanvraag. 

4. Via post
Stuur een brief naar 'dienst Burgerlijke Stand, Gemeenteplein 1, 1730 Asse'. Voeg een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart toe. Vermeld je voornaam, achternaam, rijksregisternummer en de reden van je aanvraag.

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

  • Bij een aanvraag via e-mail of post kan je de geboorteakte persoonlijk afhalen aan de infobalie van het gemeentehuis, breng hiervoor je identiteitskaart mee. Onder bepaalde voorwaarden kunnen we dit ook opsturen met de post. 
  • Bij een aanvraag via het loket krijg je de akte meteen mee naar huis.

Uitzonderingen

Als je de akte voor een derde aanvraagt (bv. in de rol van advocaat, notaris, ...), vul je het aanvraagformulier in.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be