Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Als na controle blijkt dat je niet meer verblijft op het adres waar je ingeschreven bent in de bevolkingsregisters én als het onmogelijk is om je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je van ambtswege af te voeren uit de registers.

Dit betekent dat je geen officieel adres meer hebt. De schrapping gebeurt steeds na grondig onderzoek door de dienst Bevolking in samenwerking met de lokale politie/wijkagent die meermaals zal controleren of je nog verblijft op het gekende adres.

Wie ambtshalve wordt uitgeschreven, heeft geen officieel adres meer en bestaat administratief niet meer in België. Je hebt een ongeldige identiteitskaart, je zal problemen ondervinden bij de bank, ziekteverzekering, VDAB, ... Kortom, je verliest bepaalde sociale rechten en burgerrechten.

Om te vermijden dat je ambtshalve wordt geschrapt, kan je een eventuele tijdelijke afwezigheid bij de dienst Bevolking melden.

Afhandeling

De schrapping gebeurt steeds na grondig onderzoek door de dienst Bevolking in samenwerking met de lokale politie/wijkinspecteur die meermaals controleert of je nog verblijft op het gekende adres. Je wordt hiervan per aangetekende zending op de hoogte gebracht.

Meer info

Ben je ambtshalve geschrapt? Geef dan zo snel mogelijk je nieuwe adres door in de gemeente waar je verblijft. 

Ik wil een adreswijziging aangeven

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be