Annulatie inschrijving skatekamp

Beste ouder/voogd

Je schreef je kind(eren) in voor het skatekamp tijdens de paasvakantie 2021.

Op 19 maart kondigde het Overlegcomité strengere maatregelen aan voor het jeugdwerk. Het skatekamp kan alleen doorgaan in kleinere groepen van 10 kinderen, in de buitenlucht en +12-jarigen mogen niet gemengd worden met – 12-jarigen.

Dat maakt het onmogelijk om het skatekamp te organiseren in de paasvakantie. Het skatekamp wordt daarom geannuleerd. Het inschrijvingsgeld krijg je integraal terug.

Samen met de overheid roepen we op zoveel mogelijk zelf in te staan voor de opvang van je kind(eren).

De gemeente voorziet wel in een vorm van vakantieopvang voor kinderen (-12-jarigen) van wie beide ouders een essentieel beroep uitoefenen. Inschrijven hiervoor moet ten laatste op zondag 28/03/2021, samen met de attesten van je werkgever.
Inschrijven kan via ons webformulier.

Wat wil dit concreet zeggen?

 • De opvang is enkel voor kinderen waarbij beide ouders een essentieel beroep uitoefenen volgens de lijst van essentiële beroepen. Bij alleenstaande of gescheiden ouders geldt het beroep van de ouder waar het kind op dat ogenblik verblijft.
 • De ouder of ouders moeten hun kind(eren) inschrijven voor zondag 28/03/2021 en geven daarbij aan welk essentieel beroep ze uitoefenen. Ze voegen een attest of de attesten toe als bewijs.

Bij gebrek aan een vernieuwde lijst van essentiële beroepen, verwijzen we momenteel naar de lijst van 18 maart 2020.

Aangepaste openingsuren

 • Aangepaste openingsuren: van 08.00 tot 17.00 uur.
 • Brengen: tussen 08.00 en 09.00 uur
 • Afhalen: tussen 15.30 en 17.00 uur.
 • Kinderen die tweemaal te laat komen, kunnen worden geweigerd.
 • Beperk het brengen en afhalen in tijd.
 • Het brengen en afhalen gebeurt bij voorkeur door 1 persoon.

Locatie

De locatie waar je kind wordt opgevangen, hangt af van waar hij of zij naar school gaat. Dit laat de opvang je weten via mail.

Inschrijving

 • Inschrijven voor de paasvakantie kan tot en met zondag 28 maart, via ons webformulier.
 • Je inschrijving is pas in orde als je 1 of alle attesten toevoegt. Als uploaden niet lukt, kan je het attest afgeven in het sociaal huis (Gasthuisstraat 2, 1730 Asse).
 • Je inschrijving is pas definitief als je van de organisatie een bevestigingsmail krijgt. Die ontvang je in de week van 29 maart. Daarin zal ook je opvanglocatie staan.
 • Het is alleen mogelijk om een volledige dag in te schrijven.
 • Het aantal plaatsen is beperkt. Schrijf je kind alleen in als het ook echt zal komen.
 • Gelieve de uiterste datum van inschrijving te respecteren.
 • 1 kind = 1 inschrijving
 • Bij de inschrijving hoort ook een medische fiche. De inschrijving is pas compleet als we ook de medische fiche hebben. Heb je tijdens een vorige vakantie al een medische fiche ingevuld, dan hoef je dit niet opnieuw te doen.

Hulp nodig bij inschrijving?

Contacteer Huis van het Kind Asse, Gasthuisstraat 2, Asse

Wie mag deelnemen?

Je kind mag naar het speelplein komen als het:

 • niet ziek is op het moment van deelname
 • tot minimaal 3 dagen voor deelname niet ziek is geweest (focus op coronasymptomen)
 • niet tot de risicogroep behoort
 • indien het kind zelf corona heeft moet het minimum 7 dagen wachten en 3 dagen symptoomvrij zijn voor een nieuwe deelname
 • kinderen waarbij iemand besmet is in de gezinsbubbel kunnen gedurende 10 dagen, gerekend vanaf het laatste contact met de besmette persoon niet deelnemen. 

Vragen of info?

T 02 452 47 60

M 0473 44 99 72

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be