Asse brengt verontreinigde PFAS-sites in kaart

In juni 2021 besliste de Vlaamse regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op vier locaties in onze gemeente.
Uit het onderzoek n.a.v. de brand op het terrein van FC Walfergem (Spoorwegbaan 2, Asse) blijkt dat er geen no regret-maatregelen nodig zijn en dat er geen verder onderzoek vereist is.

Voor drie onderstaande locaties gelden er specifieke no regret-maatregelen en is verder onderzoek vereist. De buurtbewoners werden hiervan op de hoogte gebracht.

  • het terrein van de voormalige brandweerkazerne, gelegen Arsenaalstraat 49 te Asse.
  • het terrein van de brandweerkazerne Asse, gelegen Asphaltcosite 110 te Asse
  • het terrein van de brandweerschool van de provincie Vlaams-Brabant (PIVO), gelegen Poverstraat 75 te Relegem.

Meer info over de resultaten

De meetresultaten op deze locaties tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een ernstige verontreiniging met PFAS in het grondwater en/of het vaste deel van de aarde. Verder bodemonderzoek wordt uitgevoerd om de verontreiniging verder in kaart te brengen, na te gaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu en om eventuele saneringsmaatregelen te bepalen.

No regret-maatregelen

Op basis van deze meetresultaten adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheideen aantal no regret-maatregelen.

No regret-maatregelen zijn maatregelen die worden genomen uit voorzichtigheid, als er nog geen volledige wetenschappelijke kennis is over een bepaalde problematiek. Ze kunnen veranderen in tijd, ruimte en inhoud naargelang er meer data en inzicht beschikbaar komen. In dit geval zijn het maatregelen die helpen om blootstelling aan PFAS te beperken en om opstapeling en belasting in het lichaam te voorkomen.

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid: ?Als u wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor uw gezondheid. Maar als u er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden we aan om deze adviezen goed op te volgen?.

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be