Asse schakelt

Er staat in Asse heel wat te gebeuren: de realisatie van de rondweg en daaraan gekoppeld een autoluw centrum met geschakelde pleinen (Markt-Hopmarkt-Gemeenteplein-Kunstencampus), de verbreding van de tunnel Huinegem, de opwaardering van de stationsomgeving met een Hoppinpunt en een fiets- en voetgangerstunnel, de vervollediging van de fietssnelweg Opwijk-Asse-Brussel, de uitbouw van het parkeerplan met strategische randparkings, de ingebruikname van ANPR-camera’s …

Heel veel verschillende projecten met verschillende initiatiefnemers (Agentschap Wegen en Verkeer - De Lijn - Infrabel – NMBS - Farys - Provincie Vlaams-Brabant) en timings, maar wel allen aan elkaar gelinkt met 1 gemeenschappelijk doel: Asse meer leefbaar maken. Met deze projectwebsite ‘Asse schakelt’ willen we de deelprojecten aan je voorstellen.

Rondweg Asse

De eerste en bepalende schakel is de nieuwe Rondweg van Asse, die verkeer weert uit het centrum van de gemeente. Deze ringweg vormt een alternatief voor de Brusselsesteenweg, maar niet voor de E40. Met fietsers- en voetgangersbruggen en conflictvrije kruispunten met verkeerslichten maken we oversteken veilig voor elke weggebruiker. Een fietsbrug in de Prieelstraat en een fietstunnel aan het station van Asse verzekeren een veilige en vlotte fietsverbinding met het centrum.

Lees er meer over.

Autoluw centrum met geschakelde pleinen

Vanop de Rondweg garanderen vier invalswegen en een nieuwe verbindingsweg langs Huinegem de bereikbaarheid van het verkeersluwe centrum met zijn geschakelde pleinen. Met gratis randparkings langs de Rondweg en centrumparkings langs de invalswegen vermijden we dat auto’s in het centrum rondrijden op zoek naar een parkeerplek.

Slimme ANPR-technologie, intelligente camera's voor nummerplaatherkenning, samen met een tonnageverbod, zorgt ervoor dat bewoners en bezoekers van Asse vlot het centrum kunnen bereiken, maar doorgaand sluipverkeer wordt geweerd.

Lees er meer over.

Herinrichting Muurveld-Hofveld-Bloklaan

De drie aaneengrenzende straten Muurveld, Bloklaan en Hofveld zijn onveilig voor de vele fietsende scholieren. Bovendien hebben die straten een verouderde riolering en is het wegdek in slechte staat. De gemeente pakt die pijnpunten samen aan. Zo maken we in één klap een hele buurt veiliger voor elke weggebruiker én aangenamer om te wonen. Rustiger en met meer groen.

Lees er meer over.

Veiligere stationsomgeving met Hoppinpunt en fiets- en voetgangerstunnel

De stationsomgeving werd recent een Hoppinpunt waar je gemakkelijk schakelt tussen verschillende vervoersmogelijkheden. Intussen is De Werkvennootschap, samen met tal van partners (Infrabel, De Lijn, provincie Vlaams-Brabant, Asse, ...) gestart met het ontwerp van een 8 meter brede fiets- en voetgangerstunnel onder de Rondweg en de spoorlijn.

Van de tunnel Huinegem maken we een volwaardige tweerichtingstunnel voor auto- en fietsverkeer. Pas als deze tunnels én de Rondweg gerealiseerd zijn, kan de bestaande overweg aan de Stationsstraat afgeschaft worden. Ten slotte kunnen we werk maken van de
heraanleg van de stationsomgeving. De ruimte voor het stationsplein biedt kansen voor een aantrekkelijk en groen plein met veilige fiets- en wandelroutes richting centrum. Achter het station en langsheen de Rondweg is er plaats voor nieuwe ontwikkelingen. Denk aan het Hoppinpunt, een randparking, extra recreatiemogelijkheden en gebouwen van de politie en
het parket. En de Stationsstraat? Die verandert van een lelijke steenweg naar een groene promenade.

Lees er meer over.

Fietssnelweg F212 (Opwijk-Asse-Brussel)

Fietsen wordt aantrekkelijker met fietsvriendelijke straten en verbindingen. We plannen een nieuw stuk fietssnelweg dat Mollem langs de sporen verbindt met het centrum van Asse en in het zuiden aansluit op de bestaande fietssnelweg F212. En nu er door de aanleg van de Rondweg veel minder autoverkeer in het centrum passeert, kan ook de schoolgaande jeugd met een gerust hart met de fiets naar school rijden.

Lees er meer over.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be