Asse vandaag

Asse is een Vlaamse gemeente (4 964 ha) die behoort tot de provincie Vlaams-Brabant en het arrondissement Halle-Vilvoorde. In haar huidige vorm is ze ontstaan op 1 januari 1977 door de samenvoeging van de gemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik.

Het aantal inwoners op 1/1/2020 bedraagt 33 528.

Kies- en gerechtelijke indeling

Kiesindeling

Kamer van Volksvertegenwoordigers
Arrondissement: Brussel-Halle-Vilvoorde
Kanton: Asse

Senaat
Arrondissement: Brussel-Halle-Vilvoorde
Kanton: Asse

Provincieraad
Arrondissement: Halle-Vilvoorde
Kanton: Asse

Gerechtelijke indeling

  • Vredegerecht: Neerstraat 11, 1730 Asse, T 02 452 66 10, vred.asse@just.fgov.be
  • Politierechtbank: Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde, T 02 255 30 60, vilvoorde.politierechtbank@just.fgov.be
  • Arbeidsrechtbank: Poelaertplein 3, 1000 Brussel, T 02 508 61 54
  • Rechtbank van Koophandel: Waterloolaan 70, 1000 Brussel, T 02 508 63 20, orb.brussel.rollen@just.fgov.be
  • Rechtbank van Eerste Aanleg: Quattre Brasstraat 13, 1000 Brussel, T 02 508 61 11

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be