Attest poliovaccinatie

De inenting of vaccinatie tegen polio (kinderverlamming) is de enige verplichte vaccinatie voor kinderen in België. Elk kind krijgt vier vaccinaties voor de leeftijd van achttien maanden, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn. Je kan je kind laten inenten:

  • in het consultatiebureau van Kind en Gezin;
  • in het kinderdagverblijf;
  • bij de huis- of kinderarts;
  • in het ziekenhuis.

Procedure

Bij de geboorteaangifte ontving je een polioattest. Bewaar dit totdat jouw kind volledig ingeënt is tegen polio. Als je het polioattest verloren bent, kan je op het consultatiebureau van Kind en Gezin een nieuw exemplaar krijgen.

Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen door de arts die de baby heeft gevaccineerd.

Bezorg dit attest aan de dienst Burgerlijke Stand vóór de baby 18 maanden wordt:

1. Via ons e-loket
Upload een scan van het attest of het vaccinatieschema in het boekje van Kind en Gezin.

2. Via post
Stuur het attest naar 'dienst Burgerlijke Stand, Gemeenteplein 1, 1730 Asse'.

3. Via e-mail
Stuur het attest via e-mail naar burgerlijkestand@asse.be.

3. Aan de infobalie
Geef het attest af aan het onthaal van het gemeentehuis.

Afhandeling

We controleren of de inentingen toegediend werden.

Regelgeving

Als je deze verplichting tot vaccinatie negeert, stel je je bloot aan politionele straffen (art. 5 - Gezondheidswet van 1 september 1945).

Uitzonderingen

Om medische redenen kan de arts beslissen:

  • de inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op 3, 5 en 12 maanden)
  • de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat je aan de dienst Burgerlijke Stand moet bezorgen.

Meer info

Behalve de vaccinatie tegen polio worden een aantal andere vaccins tegen levensbedreigende ziekten sterk aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad.

Het aanbevolen vaccinatieschema voor kinderen vind je op de website van Kind en Gezin.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be