Begraving of crematie

De wens van een overledene moet worden gerespecteerd. Deze wens blijkt uit:

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor begraving, bijplaatsing in een columbarium of asverstrooiing. Asse telt 11 begraafplaatsen, toegankelijk voor het publiek van zonsopgang tot zonsondergang:

 • Asbeek, Elshout
 • Asse-Centrum, Mollemseweg
 • Asse-Terheide, Assestraat
 • Bekkerzeel, Schutstraat
 • Bollebeek (kerk)
 • Bollebeek – Kobbegem, Ganzenbos
 • Kobbegem (kerk)
 • Mollem, Kouter
 • Relegem, Kobbegemstraat
 • Walfergem, Langeweide
 • Zellik, Kerklaan

Voor wie?

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bedoeld voor:

 • Personen ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Asse en volgende gelijkgestelden:
  • Personen die in de gehuchten 'Bollebeek', 'Bosbeek', 'Brussegem' en 'Mollem' op het grondgebied van de gemeente Merchtem wonen.
  • Minderjarigen waarvan één van de ouders of wettelijke voogden ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Asse.
 • Personen die effectief in de gemeente Asse wonen, maar die krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Asse.
 • Begunstigden van een recht op begraving in een geconcedeerd graf of een grafkelder, urnenveld of nis van het columbarium op de gemeentelijke begraafplaatsen.
 • Personen die die in Asse woonden en aansluitend voor verzorging of wegens ouderdom, ziekte of handicap hun intrek genomen hebben buiten de gemeente in een instelling of bij een kind of bloedverwant tot en met de tweede graad op voorwaarde dat zijn domicilie daar gevestigd bleef tot op het moment van zijn overlijden.
 • Personen die gedurende de periode van 30 jaar voorafgaande aan hun overlijden, minimum 20 jaar in de gemeente Asse hebben gewoond.
 • Personen die niet behoren tot een van deze categorieën, maar wel toelating hebben mits een voorafgaande machtiging van de burgemeester, mits betaling van een door de gemeenteraad vastgestelde belasting en mits inachtneming van alle wettelijke beschikkingen inzake begravingen.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet de nodige bewijsstukken voorleggen.
 • Er is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de dienst Burgerlijke Stand.
 • Ook voor het plaatsen van een grafteken heb je een schriftelijke toestemming nodig.

Procedure

Maak een afspraak met de dienst Burgerlijke Stand.

Afspraak maken

Bedrag

De belasting voor personen uit de laatste categorie onder ‘Voor wie?’ bedraagt 373,88 euro.

Alle vergunningen / concessies worden toegestaan / verlengd voor een termijn van 25 jaar.

Grondvergunning voor 1,8 m²/urnenveld /columbarium  
- Alle begunstigden zijn inwoner 1031,41 euro
- Minstens 1 begunstigde is niet-inwoner 2062,82 euro
   
Grondvergunning van 0,5 m² voor een kind jonger dan 7 jaar  
- Inwoner 241,73 euro
- Niet-inwoner 483,46 euro
   
Grondvergunning grafkelder + plaatsing
 
- Alle begunstigden zijn inwoner 2336,13 euro
- Minstens 1 begunstigde is niet-inwoner 3625,38 euro
   
Overige  
- Afdekplaat voor columbarium 186,94 euro
- Naamplaatje voor de strooiweide 61,18 euro
- Symbool sterretjesweide 22,21 euro

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be