Begunstigde van het terugtrekkingsakkoord: M, M duurzaam verblijf en N kaart

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk Europa verlaten via de Brexit.

Voor wie?

Alle onderdanen van het Verenigd Koninkrijk én hun familieleden die hun recht op verblijf willen behouden, moesten vóór 1 januari 2022 persoonlijk een aanvraag indienen voor het bekomen van een nieuwe verblijfskaart als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord. Dit geldt ook voor de onderdanen die reeds een geldig verblijfsdocument hebben verkregen (bijlage 8ter, bijlage 8quater, E, E+, EU, EU+, F en F+ - kaart) of voor onderdanen die momenteel een lopende aanvraag hebben. De aanvraag moest ingediend worden in Asse voor iedereen die in Asse woont.

Britse grensarbeiders die hun economische activiteit willen verderzetten, dienden persoonlijk een nieuwe kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord aan te vragen vóór 1 januari 2022, ook indien zij reeds in het bezit waren van een geldig document voor klein grensverkeer (bijlage 15).

Voorwaarden

Je bent reeds in het bezit van een M, M Duurzaam verblijf of N kaart. 

Procedure

Maak een afspraak met de dienst Vreemdelingenzaken.

Afspraak maken

Wat meebrengen?

  • 1 recente pasfoto (max. 6 maanden oud, ogen goed zichtbaar, gesloten mond, geen sjaal, geen hoed, ...) conform de ICAO-normen;
  • Geldig paspoort;
  • Betaal veilig en snel met je bankkaart.

Bedrag

  • Normale aanvraagprocedure: € 25,30
  • Duplicaat na diefstal: € 25,30 (breng het attest van diefstal mee, opgemaakt door de politie.)
  • Duplicaat na verlies: € 35,80 (breng het attest van verlies mee, opgemaakt door de politie.)
  • Dringende spoedprocedure en afhalen in gemeentehuis EU en EU+: € 129,30 (levering eID en codes eerste werkdag na aanvraag)

Afhandeling

Na 2 à 3 weken ontvang je je pin- en puk-codes (een brief met afscheurstrookjes van de FOD Binnenlandse Zaken). Deze pin- en pukcode heb je nodig om de kaart af te halen en te activeren.

Afspraak maken

Opgelet: je moet deze kaart persoonlijk afhalen. Dit kan niet met een volmacht.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be