Begunstigde van het terugtrekkingsakkoord: M, M duurzaam verblijf en N kaart

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vragen we om alleen te komen met de personen die noodzakelijk zijn voor de afspraak. 

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk Europa verlaten via de Brexit. Hierop volgde een overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020. In deze periode werd een terugtrekkingsakkoord voorbereid.

Door dit akkoord behouden onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden die vóór het einde van de overgangsperiode in België verbleven, hun recht van vrij verkeer en verblijf. Ook onderdanen die in de Europese Unie als Britse grensarbeider actief waren, komen in aanmerking.

Voor wie?

Alle onderdanen van het Verenigd Koninkrijk én hun familieleden die hun recht op verblijf willen behouden, moeten persoonlijk een aanvraag indienen voor het bekomen van een nieuwe verblijfskaart als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord. Dit geldt ook voor de onderdanen die reeds een geldig verblijfsdocument hebben verkregen (bijlage 8, bijlage 8bis, E, E+, EU, EU+, F en F+ - kaart) of voor onderdanen die momenteel een lopende aanvraag hebben. De aanvraag moet ingediend worden in Asse voor iedereen die in Asse woont.

Britse grensarbeiders die na de overgangsperiode hun economische activiteit willen verderzetten, dienen persoonlijk een nieuwe kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord aan te vragen. Ook indien zij reeds in het bezit zijn van een geldig document voor klein grensverkeer (bijlage 15).

Procedure

Indienen van de aanvraag

Heb je de Britse nationaliteit? Dan moet je je uiterlijk 31 december 2021 aanmelden bij de dienst Vreemdelingenzaken om je eerder verworven rechten te vrijwaren. Je ontving hierover een brief van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Maak een afspraak met de dienst Vreemdelingenzaken om de aanvraag in te dienen.

Afspraak maken

Wat meebrengen?

  • 2 recente pasfoto’s (max. 6 maanden oud, ogen goed zichtbaar, gesloten mond, geen sjaal, geen hoed, ...) conform de ICAO-normen.
  • Geldig paspoort
  • Het verblijfsdocument waarover je reeds beschikt om in België te verblijven (bijvoorbeeld: bijlage 8, bijlage 8bis, E, E+, EU, EU+, F en F+ - kaart) of het bewijs van je lopende aanvraag.

Aanvraag van de M, M duurzaam verblijf of N Kaart

Je wordt uitgenodigd door de dienst Vreemdelingenzaken.

Afspraak maken

Wat meebrengen?

  • 1 recente pasfoto (max. 6 maanden oud, ogen goed zichtbaar, gesloten mond, geen sjaal, geen hoed, ...) conform de ICAO-normen.
  • Het verblijfsdocument waarover je reeds beschikt om in België te verblijven (bijvoorbeeld: bijlage 56).

Bedrag

  • € 23,10
  • Duplicaat na diefstal (breng het attest van diefstal, opgesteld door de politie, mee): € 23,10
  • Duplicaat na verlies (breng het attest van verlies, opgesteld door de politie, mee): € 32,30
  • Dringende aflevering: € 115,10

Afhandeling

Na 2 à 3 weken ontvang je je pin- en puk-codes (een brief met afscheurstrookjes van de FOD Binnenlandse Zaken). Deze pin- en pukcode heb je nodig om de kaart af te halen en te activeren.

Afspraak maken

Opgelet: je moet deze kaart persoonlijk afhalen. Dit kan niet met een volmacht.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be