Bekendmaking openbaar onderzoek - onderzoek commodo et incommodo straatnaam Terlindenweg

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een onderzoek van commodo et incommodo is ingesteld betreffende de ‘principiële beslissing inzake de toekenning van de straatnaam Terlindenweg in de verkaveling tussen de Witteramsdal en de Terlindenweg’.

Het gaat om een besluit van de gemeenteraad d.d. 22 februari 2021.

Het dossier met alle nuttige stukken ligt ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeenteplein 1, 1730 Asse, van maandag tot en met vrijdag, van 08.30 tot 12.00 uur en op dinsdag eveneens van 14.00 tot 19.00 uur.

  • Datum van aanplakking van de bekendmaking van het onderzoek: 29.03.2021
  • Datum van opening van het onderzoek: 30.03.2021
  • Plaats, datum en uur van sluiting van het onderzoek: gemeentehuis Asse, 29.04.2021 om 16.00 uur.

Schriftelijke bezwaren kunnen worden toegezonden aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1730 Asse.

Gepubliceerd op woensdag 7 april 2021 9.55 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be