Beleidsplan Ruimte Asse

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Asse werd goedgekeurd door de deputatie op 29 juni 2005. Bepaalde inzichten en ontwikkelingsprincipes in het huidige structuurplan zijn achterhaald en dienen aangepast te worden aan de huidige maatschappelijke trends en beleidsmatige perspectieven. De ruimtelijke ontwikkeling wordt geconfronteerd met nieuwe en veranderende maatschappelijke uitdagingen: globalisering, demografie, klimaat, energie, mobiliteit, economie, biodiversiteit en voedselproductie. De klimaatverandering en de energietransitie vragen een inhoudelijke vernieuwing van het ruimtelijk beleid.

Het gemeentebestuur wenst bijgevolg een ruimtelijk beleidsplan Asse op te maken. Een strategisch plan voor de gemeente waarin een duidelijk ruimtelijk toekomstperspectief wordt geschetst en in beeld wordt gebracht. Het moet een dynamisch plan worden, dat naast een visie op lange termijn ook concrete acties vooropstelt (strategische projecten), dat gekoppeld wordt aan de haalbaarheid en de realisatie.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be