Beroep tegen omgevingsvergunning bouw telecomstation Noorderlaan Zellik

De nv Proximus diende een vergunningsaanvraag in voor het plaatsen van een pyloon te Zellik, Noorderlaan 2.

Op 3 september 2018 adviseerde het college van burgemeester en schepenen deze aanvraag ongunstig aangezien het ingediende project planologisch en stedenbouwkundig niet verantwoord is.

Bij beslissing van 15 oktober 2018 verleende de gewestelijke omgevingsambtenaar echter wel een omgevingsvergunning. Er wordt gesteld dat er kan worden afgeweken van de voorschriften van het BPA 'De Zwaan' omdat er slechts een beperkte ruimtelijke impact is. De bezwaren, ingediend door een 260-tal personen, worden door de gewestelijke omgevingsambtenaar niet weerhouden. Hij treedt het ongunstig advies van het schepencollege niet bij.

De gemeente gaat tegen deze beslissing in beroep door een verzoekschrift tot schorsing en vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Gepubliceerd op dinsdag 20 november 2018 11.47 u.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be