Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA)

Een Bijzonder Plan van Aanleg of BPA is een door het gemeentebestuur opgesteld plan, betreffende een gedeelte van zijn grondgebied, waarbinnen zeer gedetailleerde voorschriften worden uitgewerkt m.b.t. de inrichting en de bestemming van de grond. Er wordt dus een visie van de overheid uitgedrukt omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening.

Binnen de grenzen van de gemeente gelden volgende bijzondere plannen van aanleg:

Asse

1. BPA 'Centrum'

Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2005-08-29

2. BPA 'Kerk'

Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2005-08-29

3. BPA 'Witteramsdal'

Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 1984-10-15

4. BPA 'Krokegemse Weg'

Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 1993-09-02

Mollem

5. BPA 'Kloosterbeek'

Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 1982-09-23

Zellik

6. BPA 'Termolenhof'

Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2002-11-05

7. BPA 'De Zwaan'

Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2005-08-29

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be