Centrum voor dagverzorging 't Gastenhuis

De gebruiker van het centrum voor dagverzorging langer in staat stellen om zelfstandig thuis te wonen: dat is het doel van 't Gastenhuis.

Voor wie?

Zowel inwoners als niet-inwoners van de gemeente Asse kunnen in het centrum terecht: validen, semi-validen, zorgbehoevenden, personen met een dementieproblematiek of sociaal geïsoleerde personen die nog zelfstandig of met familie thuis wonen en nood hebben aan toezicht, verzorging of sociaal contact.

Aanbod

't Gastenhuis biedt:

  • dagverzorging, persoonsverzorging en huishoudelijke hulp;
  • een uitgebreid activiteitenaanbod: gymnastiek, animatie (knutselactiviteiten, bingo, volksspelen, krant lezen), huishoudelijke activiteiten (soep maken, afwassen), gezellig samenzijn, enz.;
  • vervoer: de gebruikers van het centrum voor dagverzorging kunnen thuis afgehaald en gebracht worden door de aangepaste rolstoelbus van het centrum.

Tarief

  • 30,24 euro per dag voor inwoners van de gemeente Asse;
  • 32,86 euro per dag voor niet-inwoners van de gemeente Asse.

Inclusief: middagmaal, twee koffierondes, verzorging en verpleging, activiteitenaanbod, incontinentiemateriaal.

Exclusief: medicatie, dokterskosten en vervoer.

Tarief vervoer

  • Asse: 3 euro per rit
  • Buiten Asse: 3,5 euro per rit

Van bepaalde mutualiteiten ontvangt de gebruiker een tussenkomst in de dagprijs en het vervoer.

Openingstijden

  • Eke werkdag open van 08.30 tot 17.00 uur.
  • Gesloten op zaterdag, zon- en feestdagen.
  • De gebruiker kan er één of meerdere dagen per week terecht.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be