Concrete maatregelen in Asse

Onze dienstverlening naar de burger blijft centraal staan. De loketten blijven open. De lopende, reeds gemaakte afspraken worden afgewerkt. Ook voor dringende zaken kan de burger nog steeds een afspraak maken, telefonisch 02 454 19 19. We vragen aan de burgers om niet-dringende zaken uit te stellen.

Overzicht afgelaste evenementen/activiteiten in Asse

Woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum

Het woonzorgcentrum Hingeheem volgt de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het woonzorgcentrum is gesloten. Er geldt een algemeen bezoekersverbod en de bewoners mogen het centrum niet verlaten. Er is een opnamestop voor nieuwe bewoners.
Het woonzorgcentrum start opnieuw met de Warmste Radio om het contact tussen bewoners en hun familie, vrienden en vrijwilligers te bewaren. Meer info.

Ook het Dagverzorgingscentrum 't Gastenhuis is gesloten.

Gemeentescholen

De lessen in de scholen zijn vanaf vrijdag 13 maart (middernacht) tot en met vrijdag 3 april geschorst.

Het gemeentebestuur voorziet voor de gemeentescholen in noodopvang in de scholen zelf van 07.00 tot 18.15 uur. De kinderen worden in de mate van het mogelijke in kleine groepen opgesplitst. Ook op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen voorzien wij opvang in Spinibo op de gebruikelijke locaties (Walfergem, Krokegem, Zellik en Asse (Boekfos)) van 07.00 tot 18.15 uur.

De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen te laten opvangen door de grootouders. Toch durven we, gezien deze uitzonderlijke situatie, te vragen om enkel uw kind(eren) naar de opvang te brengen indien het voor u niet anders kan. We willen voorkomen dat ook in de opvang een te groot aantal kinderen samen zit waardoor het opzet, met name het schorsen van de lessen, zijn doel voorbij schiet.

Scholen uit het vrij onderwijs en gemeenschapsonderwijs

Spinibo voorziet in noodopvang in de scholen zelf van 07.00 tot 08.15 uur en van 15.15 tot 18.15 uur en op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen op de gebruikelijke locaties. Dit is niet het geval voor De Glinster in Zellik en Vijverbeek Asse omdat zij beslist hebben dat voorlopig geen externen op hun domein mogen. De kinderen worden in de mate van het mogelijke in kleine groepen opgesplitst.

De scholen zelf zijn verantwoordelijk voor de noodopvang tussen 08.15 en 15.15 uur en op woensdag van 08.15 tot 12.15 uur. Ieder schoolbestuur regelt dit in samenspraak met zijn inrichtende macht.

Speelpleinwerking

Minister van Jeugd Benjamin Dalle kondigde aan dat vakantiekampen en jeugdwerkactiviteiten in de paasvakantie niet mogen doorgaan. Daarom worden het skatekamp en de speelpleinwerking in Asse en Zellik geannuleerd. Ook de speelpleinwerking gaat niet door.

Noodopvang tijdens paasvakantie

Voor kinderen van ouders die in de essentiële sectoren werken, voor kinderen uit kwetsbare gezinnen en voor kinderen van ouders die niet kunnen thuiswerken en geen andere opvangmogelijkheid dan de grootouders vinden, organiseert de gemeente noodopvang in Spinibo Asse (Boekfos) en Spinibo Zellik. Deze noodopvang vindt plaats elke dag van de paasvakantie, uitgezonderd Paasmaandag, van 07.00 tot 18.00 uur.

We organiseren geen speelpleinwerking. We vragen uitdrukkelijk om de kinderen zoveel als mogelijk thuis op te vangen, om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De kinderen worden in de mate van het mogelijke in hun contactbubbel opgevangen door begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang, aangevuld met monitoren. De begeleiders en monitoren krijgen allen de nodige richtlijnen qua hygiëne. De poetsvrouwen ontsmetten dagelijks de lokalen. Zieke kinderen vangen we niet op. Als een kind ziek wordt in de opvang, zullen we het in een apart lokaal opvangen tot de ouders hem of haar komen afhalen. We proberen de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Ondertussen doen we er uiteraard ook alles aan om de kinderen een leuke tijd te laten beleven.

Kunstenacademie

De lessen van de Kunstenacademie zijn geschorst vanaf zaterdag 14 maart tot en met zondag 5 april. Er wordt geen kinderopvang voorzien.

Gemeentelijke infrastructuur

Vanaf vrijdag 13/03 om middernacht gesloten tot en met 19 april: CC Asse, Oud Gasthuis en alle gemeenschapslokalen, bibliotheek, jeugdcentrum 't Jass (met de skateramp) en de sportinfrastructuur (sportvelden, sporthal, sportloods, zwembad).

De wijkspeelpleintjes zijn niet meer toegankelijk.

Sociaal Huis

De kinderruilwinkel Ditjes en Datjes is niet open en de activiteiten van het Huis van het Kind zijn geannuleerd. De zitdagen van externe partners (Agentschap Integratie en Inburgering, Pensioenpunt voor zelfstandigen en werknemers, Fons (uitbetaler van het Groeipakket), Woonloket, Vlaams woningfonds) worden ook geannuleerd. 

Het Sociaal Huis is 2 voormiddagen open (van 08.30 tot 11.30 uur), maar:

  • enkel voor urgente vragen
  • we helpen je liefst op afspraak of telefonisch (02 452 80 67)
  • ben je ziek, neem dan enkel telefonisch contact.

Containerparken

De recyclage- en containerparken in Asse en Zellik zijn gesloten tot minstens 19 april. Grof vuil wordt niet opgehaald. De afvalophalingen vinden tot tegenbericht gewoon plaats.

Markten

De openbare markt in Asse en Zellik gaat niet meer door.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be