Wat is een contactonderzoek en hoe verloopt het?

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voert de Vlaamse overheid vanaf 11 mei contactonderzoek uit.

Het contactonderzoek verloopt in 3 fasen:

1. Je vertoont klachten/symptomen (hoesten, koorts, ademhalingsproblemen): je blijft thuis en belt de dokter. Hij zal je advies geven en zeggen waar je je eventueel kan laten testen. Als je positief test op COVID19 start het contactonderzoek. Maak een lijstje van de mensen met wie je contact hebt gehad vanaf twee dagen voor je symptomen vertoonde tot het moment dat je jezelf isoleerde. Noteer naast hun naam ook hun telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres. Een formulier om dit makkelijk te noteren kan je hier vinden.

2. Aan de besmette persoon wordt gevraagd met wie hij/zij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat ook die personen besmet zijn. Vervolgens worden die contactpersonen opgebeld of bezocht. Het is belangrijk te melden dat als jij besmet bent, ook je huisgenoten moeten thuisblijven. Dit weer om de verspreiding van het virus in te perken.

3. Je krijgt samen met de andere personen advies over de te nemen maatregelen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken. Hoe meer besmettingen we op die manier kunnen vermijden, hoe beter. 

Meer informatie vind je op de website van Zorg en Gezondheid.

Het filmpje over wat contactonderzoek is en hoe het verloopt, vind je hier.

Opgelet voor fraude

In deze coronatijden zijn fraudeurs heel creatief met hun pogingen tot oplichting. Hoe kan je echte oproepen onderscheiden van frauduleuze telefoontjes? 

Enkele tips

Mensen worden alleen via het nummer 02 214 19 19 of via sms op 8811 gecontacteerd. Vertrouw geen andere nummers. 

Word je opgebeld als patiënt? 

  • De telefonist heeft van je huisarts uw naam, telefoonnummer en geboortedatum. 
  • Het telefoontje zal ook kort na de COVID-19-test gebeuren. 
  • De vragen die gesteld worden, gaan over de periode van 2 dagen voor je ziekteklachten begon te krijgen tot het moment waarop je in isolatie bent gegaan. 

Word je opgebeld omdat je contact hebt gehad met een besmet persoon? 

  • Dan krijg je niet de vraag met wie je allemaal contact hebt gehad. 
  • Mogelijk vraagt de contactonderzoeker wel naar jouw beroep, om na te gaan of jou veel contact hebt met kwetsbare personen. 
  • Mogelijk vraagt hij ook naar jouw rijksregisternummer, om een attest te kunnen schrijven dat je niet kunt werken. 

Wees voorzichtig met welke informatie je precies deelt. Geef nooit je bankgegevens of wanneer je wel of niet thuis bent.

Vind je de vragen raar en herken je het telefoonnummer niet, hang dan gewoon op. Denk je te maken te hebben met bedriegers met malafide intenties? Meld dit aan de politie. 

Gepubliceerd op dinsdag 12 mei 2020 10.05 u.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be