Openbare Werken

De dienst Openbare Werken beheert het openbaar domein (wegen, voetpaden, riolering, waterlopen, …), het openbaar groen (beplanting, speelpleintjes, begraafplaatsen, …) en de gemeentelijke gebouwen met bijhorende infrastructuur.

Zij doet dit door:

  • de wegen, voetpaden, riolering, waterlopen, beplanting, speelpleintjes, begraafplaatsen, … regelmatig te (laten) onderhouden en indien nodig te vernieuwen;
  • onderhouds-, herstellings- en renovatiewerken aan gemeentelijke gebouwen uit te (laten) voeren;
  • nieuwe gemeentelijke gebouwen op te (laten) richten;
  • de infrastructuur in gemeentelijke gebouwen te onderhouden, herstellen en indien nodig vernieuwen.

Een deel van de 'openbare werken' wordt uitgevoerd door de gemeentelijke diensten zelf, de rest wordt in opdracht van het gemeentebestuur gerealiseerd door gespecialiseerde aannemers en studiebureaus. Bij uitbesteding van de werken houdt de dienst Openbare Werken toezicht op de goede uitvoering.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be