Milieuraad

De Milieuraad is een erkend adviesorgaan inzake milieu- en natuuraangelegenheden. De zetel van de Milieuraad is gevestigd in het gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 1730 Asse.

Doelstellingen

  • De Milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en de natuur in de gemeente.
  • De Milieuraad is bevoegd om het gemeentebestuur zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
  • De Milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet-dwingend verzoek initiatieven ontplooien. In dit kader reikt de Milieuraad een Milieuprijs uit.

De Milieuraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en waarnemers. De stemgerechtigde leden van de Milieuraad kiezen een voorzitter en een secretaris. De leden van de Milieuraad vergaderen vier- à vijfmaal per jaar.

Samenstelling

Voorzitter: Pieter Boets, pieterboets@msn.com

Secretaris: Emma Denorme, T 02 454 19 25, milieu@asse.be

Bevoegde ambtenaar: Ben Michiels, T 02 454 19 23, milieu@asse.be 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be