Drankvergunning vaste en reizende drankgelegenheid

Als uitbater van een vaste of reizende drankgelegenheid (bv. café, restaurant, cafetaria, …) heb je een drankvergunning nodig voor het schenken van alcoholhoudende dranken voor consumptie ter plaatse. Het gaat hier om gegiste dranken (bv. bier, wijn, mousserende wijn, …) en sterke drank (bv. gin, cognac, cocktail, …).

Deze vergunning is persoons- en plaatsgebonden en kan niet worden overgedragen.

Uitzondering: drankgelegenheden die uitsluitend gegiste dranken schenken bij een maaltijd zijn vrijgesteld van deze vergunningsplicht.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een drankvergunning moet je voldoen aan de (door de federale overheid bepaalde) moraliteitsvoorwaarden. De controle van deze moraliteitsvoorwaarden gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (uittreksel strafregister model 596.1, met het oog op het verkrijgen van een drankvergunning).

Dit attest moet aangeleverd worden door:

 • de uitbater;
 • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde;
 • de inwonende personen die in de uitbating zouden kunnen deelnemen.

Indien de uitbating in handen is van een vennootschap moeten alle medezaakvoerders een attest kunnen voorleggen.

De moraliteitsvoorwaarden zijn persoonsgeboden. Na controle van de moraliteit, op basis van het uittreksel uit het strafregister, levert de gemeente de drankvergunning af.

Voor het verkrijgen van een drankvergunning moet je daarnaast ook voldoen aan de hygiënevoorwaarden. Deze hygiënevoorwaarden voor een vaste drankgelegenheid hebben betrekking op:

 • een minimale hoogte van 2,75 meter en minimaal 90m³ inhoudsruimte;
 • een goede toegankelijkheid;
 • voldoende gescheiden toiletten;
 • een goede verlichting voor een optimale zichtbaarheid;
 • een goed verwarmingssysteem voor een aangename gevoelstemperatuur;
 • voldoende verluchting;
 • naleving van de geldende rookreglementering.

De hygiënevoorwaarden zijn plaatsgebonden.

Procedure

Je vraagt een drankvergunning aan bij de gemeente waar jouw drankgelegenheid zich bevindt en vervolledigt de aanvraag met een uittreksel uit het strafregister (model 596.1) voor elk van volgende personen:

 • de uitbater;
 • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden deelnemen;
 • alle medezaakvoerders, wanneer een vennootschap de zaak uitbaat.

Na controle van de moraliteit (op basis van het uittreksel uit het strafregister) en de hygiëne (via een controle ter plaatse door de verantwoordelijke dienst), levert de gemeente de drankvergunning af.

Stuur voor de aanvraag van je vergunning een e-mail naar strafregister@asse.be. Vermeld je naam, de reden van je aanvraag en de naam en het adres van de drankgelegenheid. Vraag je drankvergunning tijdig aan: minimum 2 weken vóór de opening. Op die manier kunnen we je garanderen dat je je vergunning op tijd ontvangt.

Voeg volgende bijlagen bij je mail:

 • een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterkant);
 • als je niet in Asse woont: een uittreksel uit het strafregister type ‘596.1-8’. Dit uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je officieel woont.

Voor reizende drankgelegenheden: je ondertekent het aanvraagformulier om de drankvergunning te bekomen. Na een controle van de moraliteit verwittigen we jou wanneer je de drankvergunning persoonlijk kan afhalen aan de infobalie van het gemeentehuis. Breng hiervoor je identiteitskaart mee.

Bedrag

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

Afhandeling

 • Voor vaste drankgelegenheden; Je ondertekent het aanvraagformulier om de drankvergunning te bekomen. Na een controle van de hygiëne (door de wijkagent) en moraliteit wordt je door ons verwittigd wanneer je de drankvergunning persoonlijk kan afhalen aan de infobalie van het gemeentehuis. Breng hiervoor je identiteitskaart mee.
 • Voor reizende drankgelegenheden: je ondertekent het aanvraagformulier om de drankvergunning te bekomen. Na een controle van de moraliteit wordt je door ons verwittigd wanneer je de drankvergunning persoonlijk kan afhalen aan de infobalie van het gemeentehuis. Breng hiervoor je identiteitskaart mee.

Geldig tot

De drankvergunning blijft gelden tot de stopzetting van de uitbating of als er sprake is van een wijziging op het vlak van:

 • de uitbater of inwonende personen, medevennoten, …, of
 • het pand (bv. verhuis, grondige verbouwing, …).

Regelgeving

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be