Echtscheidingsakte

Een echtscheidingsakte bevat alle gegevens over een echtscheiding. De echtscheidingsakte is verkrijgbaar in 3 vormen:

  • Afschrift: kopie van de volledige echtscheidingsakte.
  • Uittreksel: vermelding van naam en voornaam, geboorteplaats, geboortedatum en burgerlijke status.
  • Internationaal uittreksel (7-talig): voor gebruik in het buitenland (tenzij afschrift vereist is).

Voor wie?

Een uittreksel of afschrift van een echtscheidingsakte kan worden aangevraagd door:

  • De persoon op wie de echtscheidingsakte betrekking heeft.
  • Ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen van de betrokkene.
  • Wettelijke vertegenwoordigers of erfgenamen.
  • Een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris, …).
  • Openbare overheden.

Voorwaarden

Je moet een reden vermelden voor je aanvraag.

Procedure

1. Via e-mail
Stuur een e-mail naar burgerlijkestand@asse.be. Voeg een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart toe. Vermeld je voornaam, achternaam, rijksregisternummer en de reden van je aanvraag.

2. Via post
Stuur een brief naar 'dienst Burgerlijke Stand, Gemeenteplein 1, 1730 Asse'. Voeg een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart toe. Vermeld je voornaam, achternaam, rijksregisternummer en de reden van je aanvraag.

3. Via het loket
Maak een afspraak met de dienst Burgerlijke Stand. Breng je identiteitskaart mee. 

Afspraak maken

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

  • Bij een aanvraag via e-mail of post kan je de echtscheidingsakte persoonlijk afhalen aan de snelbalie van het gemeentehuis, breng hiervoor je identiteitskaart mee. Onder bepaalde voorwaarden kunnen we dit ook opsturen met de post. 
  • Bij een aanvraag via het loket krijg je de akte meteen mee naar huis.

Uitzonderingen

Als je de akte voor een derde aanvraagt (bv. in de rol van advocaat, notaris, ...), vul je het aanvraagformulier in. Verwijs in je aanvraag naar het wetsartikel waarop je je baseert voor je aanvraag.

Als je in het buitenland gehuwd bent, moet je de echtscheidingsakte in Brussel aanvragen.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be