Ecologisch bermbeheer

Bermen zijn uitermate belangrijk voor de versnipperde natuur in Vlaanderen. Als je bedenkt dat in Vlaanderen alle wegbermen samen een grotere oppervlakte beslaan dan alle erkende en Vlaamse natuurreservaten samen, dan is hun belangrijke rol in de ecologische infrastructuur meteen duidelijk. In landbouw- en woongebieden zijn bermen vaak nog de enige uitwijkplaats voor planten en dieren. Het is dan ook cruciaal om bermen op een ecologische, veilige en onderhoudsvriendelijke manier te beheren. Niet altijd een eenvoudige taak voor openbare besturen.

Het departement LNE (leefmilieu, natuur & energie) van de Vlaamse overheid stelde een leidraad ‘Ecologisch bermbeheer’ op. Deze publicatie bevat praktische richtlijnen en handvaten om het beheer van bermen op een ecologische en natuurtechnische manier te plannen en uit te voeren.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be