Educatief Wandelpad Archeologie

Het Educatief Wandelpad Archeologie is een 4,5 km lang wandelpad dat bezoekers van het middeleeuwse Oud-Gasthuis in het centrum van Asse (Gemeenteplein 26) naar de Romeinse nederzetting leidt. Langsheen het traject geven 23 informatiepanelen meer informatie over resultaten van het archeologisch onderzoek dat in Romeins en middeleeuws Asse plaatsvond.

Nieuwe informatiepanelen

In de Prieelstraat, ter hoogte van Residentie Vivasse, vertellen drie nieuwe informatiepanelen over de vondst van een Romeins grafveld, een middeleeuwse pottenbakkersoven en een baksteenoven uit de 15de-16de eeuw bij de bouw van de residentie. Het nieuwe bord in de groenzone aan de Mergelweg geeft de bezoeker informatie over de prehistorische objecten die hier aangetroffen werden. Tot slot werden twee nieuwe borden geplaatst langs de Putberg, ter hoogte van Borchstad. Borchstad wordt op archeologisch vlak zowel in verband gebracht met een hoogtenederzetting uit de late-IJzertijd als met een Romeins kamp. De plaatsing van deze borden was mogelijk dankzij de latinisten van de Sint-Martinusschool in Asse (schooljaar 2015-2016) die zorgden voor sponsoring. In een latere fase zullen deze borden via een nieuwe wandellus langs Kalkoven, Notstraat en Putberg aangesloten worden op het bestaande Educatief Wandelpad Archeologie.

Praktisch

Gratis wandelflyers met de wandelroute, deelnamebrochures voor de schattenjacht en kleurprenten kan je afhalen aan de infobalies van CC Asse en de bibliotheek (Huinegem 2-4) of downloaden via www.agilas.be.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be