Een omgevingsvergunning aanvragen

Tijdens de Week van de Handhaving focussen we op hondenpoep en sigarettenpeuken in het openbaar domein. Veel minder gekend, maar wel noodzakelijk, is het handhavingsbeleid bij vergunningsaanvragen, noodzakelijk voor een goede ruimtelijke ordening en dito milieubeleid.

Zonder handhaving is een vergunningenbeleid niets. Wanneer een bouwwerk door de gemeente wordt vergund, controleert een landmeter op drie verschillende momenten of de werken conform de vergunning worden uitgevoerd.

Het ‘Prioriteitenkader Handhaving inzake Ruimtelijke Ordening en milieu’, goedgekeurd in zitting van 16 november 2020, dient als leidraad om efficiënt en doelmatig op te treden. Prioritair zijn overtredingen die een grote impact hebben op de omgeving en op de ruimtelijke ordening. Dit betekent echter niet dat er een gedoogbeleid wordt gevoerd voor niet-prioritaire overtredingen.

Voor deze handhaving staan de verbalisanten ruimtelijke ordening en een milieutoezichthouder van de intercommunale Haviland de gemeente bij. Zij staan in nauw contact met de politiediensten, gemeentediensten, de hogere overheid en het parket.

Sinds de samenwerking met Haviland zijn bepaalde dossiers versneld en doeltreffend aangepakt. Heel wat bedrijven en particulieren ontvingen een aanmaning om zich in regel te stellen. Indien er geen reactie volgt, wordt een proces-verbaal en herstelvordering opgemaakt. Wanneer ook dit onvoldoende lijkt, worden dwangsommen opgelegd. 

Plan je zelf werken? Check dan het omgevingsloket.

Toch niet duidelijk of een omgevingsvergunning vereist is? Neem contact met de dienst Ruimtelijke ordening. Dit kan eenvoudig via mail aan ro@asse.be.

Gepubliceerd op vrijdag 25 augustus 2023 10.43 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be