Elia start met versterking van hoogspanningslijn tussen Kruibeke en Dilbeek

Elia wil de bestaande hoogspanningslijn tussen de hoogspanningsstations ‘Mercator’ in Kruibeke en ‘Bruegel’ in Dilbeek versterken. Dit is nodig om de toename van elektriciteitsstromen beter te kunnen spreiden en transporteren.

Op 16 april kende de Vlaamse Regering de vergunning toe voor het Elia-project 'Mercator-Bruegel'. De komende jaren vervangt Elia de bestaande elektriciteitskabels door kabels die meer elektriciteit kunnen transporteren. Hiervoor worden eerst 64 masten versterkt en 6 vervangen. De hoogspanningslijn loopt door 9 gemeenten (waaronder Asse) en is 32 km lang.

Planning van de werken

Per mast is er een afzonderlijke planning. Buurtbewoners worden ingelicht van zodra de werken in hun omgeving starten. Eenmaal de masten versterkt zijn, worden de elektriciteitsdraden verwijderd en vervangen door nieuwe elektriciteitsdraden. Dit deel van de werken start vanaf 2023.

Daarna worden nog bebakeningsbollen gehangen zodat de hoogspanningslijn goed zichtbaar is. Dit gebeurt wanneer de lijn een rivier overspant, een autoweg kruist of in een militair oefengebied staat. In gebieden waar veel vogels voorkomen, plaatst Elia speciale vogelkrullen of fluorescerende bollen.

Het einde van de werken is voorzien voor einde 2026.

Werken in Asse

Van zodra Elia start in Asse, wordt iedereen die rond de masten woont en/of hinder ondervindt, ingelicht via een bewonersbrief. Buurtbewoners met specifieke hinder (bijv. inname terrein...) zijn al op de hoogte gebracht.

De omleidingen en hinder blijven beperkt, vermits Elia alleen rondom de mast werkt. Heb je een specifieke vraag, dan kan je die stellen via omwonenden@elia.be of via de gratis infolijn 0800 11 089. 

Meer info

Website Elia

Werkzaamhedenkaart

Gepubliceerd op donderdag 28 april 2022 11.36 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be