Erkenning van een kind

Als je een kind erkent, verklaar je dat er een band van vader- of meemoederschap bestaat tussen jezelf en het kind. Wanneer je getrouwd bent, dient het kind niet erkend te worden. De verklaring wordt vastgelegd in een erkenningsakte. Als je een kind erkent, heb je dezelfde rechten en plichten als de moeder van het kind.

Sinds 1 april 2018 werd een extra stap aan de erkenningsprocedure toegevoegd: de aangifte van erkenning.

Je kan een kind erkennen:

 • vóór de geboorte, met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum, afgeleverd door de gynaecoloog;
 • bij de geboorteaangifte zelf;
 • na de geboorte:
  • voor het kind 12 jaar is: toestemming moeder
  • vanaf 12 jaar tot 18 jaar: toestemming kind + moeder
  • vanaf 18 jaar: toestemming kind

De erkenning verloopt wettelijk in drie fasen:

 1. de aangifte van erkenning onder voorlegging van wettelijk bepaalde documenten tegen ontvangstbewijs;
 2. de opmaak van de akte van aangifte van erkenning;
 3. het acteren van de erkenning (voor, tijdens of na de geboorteaangifte).

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning.

 • Voor de geboorte moet de moeder haar toestemming geven.
 • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind ouder is dan 12 jaar, moet ook het kind toestemming geven.
 • Bij een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind moet enkel het kind toestemming geven. De toestemming van de moeder is niet vereist.

De erkenning kan plaatsvinden in een van de volgende gemeenten:

Vóór de geboorte:

 • de woonplaats van de moeder;
 • de woonplaats van de vader/meemoeder.

Tijdens de geboorteaangifte:

 • de geboorteplaats van het kind.

Na de geboorteaangifte:

 • de woonplaats van het kind;
 • de woonplaats van de moeder;
 • de woonplaats van de vader/meemoeder.

Procedure

Maak een afspraak met de dienst Burgerlijke Stand.

Afspraak maken

Afhankelijk van de voorwaarden gaan beide ouders (en het kind indien zijn of haar toestemming vereist is) langs bij de dienst Burgerlijke Stand om een authentieke akte te laten opmaken. Dit kan in je eigen gemeente of in de gemeente waar het kind geboren is.

Om de geboorteaangifte te kunnen doen, moet je een afschrift van de erkenning vóór de geboorte meebrengen. De erkenning moet namelijk in de geboorteakte vermeld worden. Een van de beide ouders kan de aangifte alleen doen.

Werd het kindje niet erkend voor de geboorte, dan zal de erkenning indien mogelijk tijdens de geboorteaangifte opgemaakt worden. In dat geval dienen de beide ouders aanwezig te zijn.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaarten van moeder, kind (indien al geboren) en erkenner.
 • Recent afschrift van de geboorteakte van het kind (indien niet in België geboren).
 • Bij erkenning voor de geboorte: doktersattest met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum.

Voor de aangifte van erkenning dien je mogelijks nog extra documenten voor te leggen. Welke documenten nodig zijn, is afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt. Neem contact op met de dienst Burgerlijke Stand voor meer informatie.

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

Je ontvangt een afschrift van de erkenningsakte.

Opgelet: Als de erkenner getrouwd is met een andere partner dan de moeder, wordt zijn echtgenoot of echtgenote op de hoogte gebracht van de erkenning door de gemeente.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be