Exitstrategie coronacrisis: update 20 mei

Vrijdag 24 april zat de Nationale Veiligheidsraad samen om de exitstrategie uit de coronacrisis te bepalen. Sinds 4 mei zijn we gestart met de afbouw van de maatregelen, op voorwaarde dat de omstandigheden het toelaten. Vanaf 11 mei gaat fase 1b in. Vanaf 18 mei gaat fase 2 in.

Een antwoord op de meest gestelde vragen vind je op www.info-coronavirus.be/nl/faq/

De meest recente info per domein vind je op www.info-coronavirus.be/nl/links

Regels blijven van kracht

Ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden, blijven de social distancing maatregelen van kracht.

Enkel essentiële verplaatsingen zijn toegelaten. Een goede individuele handhygiëne en een afstand van 1,5 meter blijven belangrijke maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, net als niezen in een papieren zakdoek die je meteen weggooit. Bij gebrek eraan nies je in je elleboog.

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana. Dit is aanbevolen in de openbare ruimte en verplicht bij het gebruik van het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Deze maatregel treedt in werking vanaf 4 mei. Ook op school moeten personeelsleden en leerlingen ouder dan 12 jaar een mondmasker dragen.

De verkoop van chirurgische maskers aan particulieren is opnieuw toegelaten. Je kan ze aankopen bij de apotheker, maar ook in supermarkten. Er is immers geen tekort meer aan chirurgische maskers. Bijgevolg heeft het geen zin meer om ze voor te behouden voor de medische sector.

De meest recente info vind je hier.

Afbouwstrategie

Vanaf 4 mei (fase 1a)

1. Industrie en business-to-business: bedrijven gaan opnieuw open, maar telewerk blijft de norm.

Het onderscheid tussen essentiële en niet essentiële bedrijven valt weg. Voor 4 mei was het zo dat bedrijven die geen essentiële bedrijven zijn, moesten sluiten wanneer ze geen telewerk konden aanbieden of de afstand van 1,5 m voor iedereen op de werkvloer konden waarborgen. Dit vervalt op 4 mei. Wat in de plaats komt, is dat alle sectoren opnieuw kunnen opstarten, mits de volledige implementatie van de generieke gids voor bedrijven. Deze generieke gids zal in iedere sector op maat moeten worden toegepast. Per sector zullen hiervoor protocollen worden uitgewerkt die duidelijkheid scheppen over de manier waarop in de verschillende bedrijven kan en moet gewerkt worden om de gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken.

2. Winkels: geen verandering, behalve dat ook stoffen- en fourniturenwinkels mogen openen (gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers).

3. Gezondheidszorg: er worden werkgroepen opgericht die bekijken hoe er blijvende zorg kan gegeven worden aan besmette personen en tegelijk nagaan hoe de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg geleidelijk en veilig kan uitgebreid worden.

4. Dagelijkse leven: fysieke activiteit in open lucht die geen fysiek contact impliceren (het 'contactloos sporten') is toegestaan met maximaal twee personen, naast de personen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt.
Het is ook toegestaan om andere individuele (dus niet in groepsverband) contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.

Vanaf 11 mei (fase 1b)

Woensdag 6 mei 2020 is de Nationale Veiligheidsraad bijeengekomen om de nieuwe fase van de afbouwstrategie die op 11 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken. De experts hebben groen licht gegeven voor deze nieuwe fase naar aanleiding van een aantal gunstige criteria op dit moment, namelijk het aantal ziekenhuisopnames per dag, de gemiddelde trend van deze ziekenhuisopnames die lager is dan de voorgaande weken, het aantal bedden op intensieve zorg, testing en tracing. Deze criteria zullen een rol blijven spelen bij de geleidelijke afbouw.

1. Vanaf 10 mei is er een verdere uitbreiding van de sociale contacten toegestaan. Elk gezin mag thuis maximaal vier personen - altijd dezelfde - ontvangen. Om het aantal contacten te beperken om de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden de bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken. Het doel is om het aantal gezinnen (mensen onder hetzelfde dak) die mekaar ontmoeten tot een minimum te beperken en een zo groot mogelijke wederkerigheid te garanderen.

2. Winkels mogen opnieuw - mits de nodige voorzorgsmaatregelen - open (ongeacht grootte of sector).

3. Contactberoepen (bijv. kappers) buiten de medische en paramedische zorg mogen hun activiteiten nog niet hernemen.

Lees meer

Vanaf 18 mei (fase 2)

Woensdag 13 mei 2020 is de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeengekomen om de volgende fase van de afbouwstrategie die op 18 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken. De experts hebben groen licht gegeven voor deze nieuwe fase naar aanleiding van de steeds dalende trend in het aantal ziekenhuisopnames per dag, de gemiddelde trend van deze ziekenhuisopnames die lager is dan de voorgaande weken, het aantal bedden op intensieve zorg, testing en tracing. Deze criteria zullen een rol blijven spelen bij de geleidelijke afbouw.

1. Contactberoepen (zoals kappers): kunnen hun activiteit hernemen, maar het is verplicht te werken via afspraak en zowel personeel als klant moeten een mondmasker dragen. Ook moet de afstand tussen de klanten gerespecteerd worden.

2. Cultuur: musea en historische gebouwen mogen opnieuw open maar onder voorwaarden, zo zullen tickets verkocht moeten worden via het systeem van online of telefonische ticketing.
Bibliotheken blijven open onder de huidige maatregelen.

3. Dagelijkse leven: ploegsporten in openlucht opnieuw mogelijk, maar enkel in clubverband en met maximum 20 personen. Ook is het toezicht van een coach vereist.

4. Dierenparken mogen weer open, mits ze werken via een systeem van online of telefonische ticketing. Ze zullen ook een circulatieplan moeten opstellen. Hun cafetaria's en restaurants moeten dicht blijven, net als de attracties en speeltuinen.

5. Onderwijs: de heropstart van de lessen zal zeer geleidelijk gebeuren vanaf 18 mei. Niet alle leerlingen zullen meteen opnieuw naar school gaan. Meer info.

6. Vanaf 20 mei mogen eigenaars en langetermijnhuurders (huurcontracten van minimum 1 jaar) opnieuw naar hun tweede verblijf. Onder tweede verblijf wordt verstaan: een huis, appartement of een immobiele residentie (bv. een bungalow) met een vaste standplaats. Het is dus niet toegestaan om je te verplaatsen met een mobiele woning, wel om er gebruik van te maken als hij reeds geïnstalleerd is op een vaste standplaats.

Vanaf 8 juni (ten vroegste) (fase 3)

1. De modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.

2. Verschillende zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen (daarover moet einde mei een beslissing vallen), stages, toeristische attracties maar ook kleinere openluchtevenementen.

3. De enige zekerheid is dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus mogen plaatsvinden.

Gepubliceerd op maandag 27 april 2020 15.37 u.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be