FARYS/TMVW: maatregelen

Zoals de meeste instanties en bedrijven past FARYS|TMVW maatregelen toe in het kader van het inperken van de verspreiding van het Covid-19 virus.

In deze context is ook voorzien dat alle kritieke activiteiten verzekerd blijven op het vlak van drinkwaterbevoorrading, sanering en interactie met de klanten.

De evoluties van de relevante richtlijnen vanwege de betrokken instanties en de concrete omstandigheden op het terrein (bijvoorbeeld: beschikbaarheid van aannemers, wegvallen van mogelijkheid van synergiewerking vanuit de telecombeheerders en de energiedistributienetbeheerders) worden van nabij opgevolgd.

Op basis van de huidige stand van zaken past FARYS/TMVW tot nader order volgende modaliteiten toe in onze werking met betrekking tot specifieke aspecten, waarbij fysiek contact met dienstverleners, klanten en onderling tussen de medewerkers tot een minimum worden beperkt om de verdere verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan:

Werken infrastructuur

 • Er worden enkel dringende interventies uitgevoerd. Reguliere onderhoudswerkzaamheden worden tot nader order uitgesteld.
 • Lopende infrastructuurprojecten worden gefaseerd en gecontroleerd stilgelegd deze week (in overleg met betrokken gemeenten en partners).
 • Opstart van nieuwe projecten wordt uitgesteld.

Werken klanten

 • Er worden enkel dringende interventies uitgevoerd.
 • De lopende campagnes van systematische watermetervervanging worden tot nader order opgeschort.
 • Keuringen worden enkel uitgevoerd in zover deze noodzakelijk zijn voor het in gebruik nemen van nieuwe aftakkingen.
 • Staalnames, in het kader van de bestendige kwaliteitsbewaking, worden uitgevoerd.
 • Inleveren en afleveren van standpijpen wordt tijdelijk stopgezet TENZIJ deze kaderen in de volksgezondheid die ons allen aanbelangt.
 • Technische bezoeken in het kader van IBA’s en afkoppelingsstudies worden uitgesteld.
 • Nieuwe aansluitingen worden tot nader order niet ingepland.

FARYS/TMVW helpT de klanten verder. Het vraagt de klanten om vooraf een GSM nummer door te geven zodat de medewerkers de klanten kunnen vragen om de ruimte waarin gewerkt moet worden vrij te maken. De interventiewerken worden op minstens 1,5 meter van de klant uitgevoerd. Wanneer de aanwezigheid van de klant noodzakelijk is, wordt gevraagd om de afstandsregels (1,5 meter) te respecteren. Als de medewerker oordeelt dat de werken niet veilig kunnen gebeuren, mag hij de locatie verlaten, nadat een foto van de onveilige situatie is genomen.

Interactie klanten

 • Er is geen fysiek klantenloket. Klanten worden gevraagd om MyFarys of De Stroomlijn (callcenter) te gebruiken. Dit laatste ook gezien de beperkingen in de postdistributie.
 • De defectenlijn van het callcenter blijft 24/7 bereikbaar. Voor andere vragen wordt de bereikbaarheid tijdens de week ingekort van 08.00 tot 16.30 uur. Zaterdag is het callcenter gesloten.

Drinkwaterkwaliteit

Er zijn volstrekt geen indicaties van enige ongunstige invloed van het Covid-19 virus op de drinkwaterkwaliteit. ‘Hamsteren’ van flessenwater is dus niet nodig.

De Vlaamse koepel van de watersector geeft op zijn website uitgebreide duiding ter zake: www.aquaflanders.be/actualiteit/water-is-goed-beschermd-tegen-het-coronavirus.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be