GAS-boete parkeren

Vanaf 1 januari 2017 kunnen inbreuken op stilstaan en parkeren via de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) worden beboet. Politie en gemeenschapswachten staan in voor de vaststelling hiervan. Zij maken deze over aan de sanctionerende ambtenaar van Haviland, die de effectieve boete oplegt en het dossier verder afhandelt. Dit betekent een administratieve ontlasting voor de politie, waardoor er meer capaciteit voor andere taken vrijkomt.

In de wijzigingen van de GAS-wet van 2014 werd de lijst van de gemengde inbreuken uitgebreid. Eén van de belangrijkste toevoegingen aan deze lijst is de inbreuk op stilstaan en parkeren. Voertuigen die fout geparkeerd staan, brengen de veiligheid van de zwakke weggebruiker in het gedrang. Tot nu toe kon het gemeentebestuur hiervoor geen boete opleggen. Door de invoering van de nieuwe Bijzondere politieverordening kan het bestuur, in samenwerking met de lokale politie, hiertegen nu wel optreden.

De bedragen van de gemeentelijke administratieve sancties werden wettelijk vastgelegd in het KB van 9 maart 2014 en zijn afhankelijk van de overtreding. Er zijn drie categorieën:

  • Eerste categorie: gewoon verkeerd parkeren (bijv. parkeren op verhoogde inrichting, in voetgangerszones, parkeren op een oversteekplaats, …): GAS of onmiddellijke betaling van € 58.
  • Tweede categorie: hinderlijk verkeerd parkeren (bijv. stilstaan of parkeren op autowegen, fietspaden, zebrapaden, op plaatsen voor mensen met een beperking, …): GAS of onmiddellijke betaling van € 116.
  • Derde categorie: stilstaan of parkeren op een overweg: GAS of onmiddellijke betaling van € 330.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be