Geboorteakte

Een geboorteakte bevat alle gegevens over een geboorte. De geboorteakte is verkrijgbaar in 3 vormen:

 • Afschrift: kopie van de volledige geboorteakte, inclusief historiek.
 • Uittreksel: vermelding van de actuele gegevens in de akte.
 • Internationaal uittreksel (7-talig): voor gebruik in het buitenland (tenzij afschrift vereist is).

Meer info over documenten die bedoeld zijn voor het buitenland vind je hier.

Voor wie?

Een uittreksel of afschrift van een geboorteakte kan worden aangevraagd door:

 • de betrokkene, ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen,
 • een bijzondere gemachtigde (bijv. advocaat, notaris, …).

Voorwaarden

Je moet een reden vermelden voor je aanvraag.

Procedure

1. Via ons e-loket

2. Via de toepassing 'Mijn dossier' indien de akte werd opgesteld na 01/04/2019.
Je hebt een kaartlezer en je elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

3. Via e-mail
Stuur een e-mail naar burgerlijkestand@asse.be. Voeg een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart toe. Vermeld je voornaam, achternaam, rijksregisternummer en de reden van je aanvraag. 

4. Via post
Stuur een brief naar 'dienst Burgerlijke Stand, Gemeenteplein 1, 1730 Asse'. Voeg een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart toe. Vermeld je voornaam, achternaam, rijksregisternummer en de reden van je aanvraag.

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

 • Bij een aanvraag via e-mail of post kan je de geboorteakte persoonlijk afhalen aan de infobalie van het gemeentehuis, breng hiervoor je identiteitskaart mee. Onder bepaalde voorwaarden kunnen we dit ook opsturen met de post. 
 • Bij een aanvraag via het fysieke loket krijg je de akte meteen mee naar huis.

Uitzonderingen

Als je de akte voor een derde aanvraagt (bv. in de rol van advocaat, notaris, ...), vul je het aanvraagformulier in.

Als je geboren bent in het buitenland, kan je je geboorteakte in België aanvragen als:

 • je geboorteakte overgeschreven is in je (eerste) woonplaats in België na je terugkeer. Contacteer de woonplaats in kwestie voor meer informatie.
 • je geboren bent in het buitenland, maar gehuwd in België. Contacteer de burgerlijke griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Als je gehuwd bent in het lopende kalenderjaar, kan je een afschrift krijgen bij de dienst Burgerlijke Stand van je huwelijksplaats;
 • je geboren bent in het buitenland en je Belgische ouders er woonden op het ogenblik van jouw geboorte. Als je ouders de geboorte hebben gemeld op de Belgische ambassade van hun woonplaats, is deze afgeleverd op de FOD Buitenlandse Zaken. Je kan daar terecht voor een afschrift;
 • je geboren bent in het buitenland als kind van een beroepsmilitair, die gekazerneerd was in een garnizoensplaats in het buitenland. Je kan je geboorteakte opvragen in de officiële woonplaats van je ouders in België op het ogenblik van je geboorte.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be