Gemeentebestuur bevroeg inwoners Asbeek over herbestemming Heilige Familiekerk

Het gemeentebestuur nodigde op vrijdag 9 november de inwoners van Asbeek uit om mee te denken over de herbestemming van de Heilige Familiekerk van Asbeek.

Gezien het Centraal Kerkbestuur beslist heeft om de kerk van Asbeek te herbestemmen en de gemeente Asse uitgenodigd wordt om mee te denken over de realisatie ervan, wil het gemeentebestuur via een haalbaarheidsonderzoek uitzoeken wat het toekomstig gebruik van de kerk van Asbeek kan zijn. Het ‘Projectbureau Herbestemming Kerken’ voorziet de nodige begeleiding bij dit traject.

Het bestuur wenste van bij de opstart van dit project de inwoners van Asbeek en de lokale verenigingen te betrekken in dit project. In een eerste fase wilden we luisteren naar behoeften, verwachtingen, bezorgdheden, dromen en ambities. Alle inwoners van Asbeek werden uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe bestemming van de kerk van Asbeek.

Op vrijdag 9 november mochten we meer dan 60 geëngageerde burgers verwelkomen in de parochiezaal van Asbeek. Zij konden doorlopend terecht bij ambtenaren van het gemeentebestuur met al hun vragen, ideeën en wensen. Ook wie niet aanwezig kon zijn, had de mogelijkheid om ideeën door te geven. Bij de uitnodiging stak immers een vrijblijvende enquĂȘte via dewelke je input kon doorgeven aan het gemeentebestuur.

Het ‘Projectbureau Herbestemming Kerken’ gaat nu met de antwoorden aan de slag. In het voorjaar van 2019 komt het ‘Projectbureau Herbestemming Kerken’ met voorstellen terug naar de inwoners van Asbeek.

Gepubliceerd op dinsdag 13 november 2018 15.42 u.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be