Gemeentelijke administratieve sancties

Naast specifieke feiten van overlast kan de gemeenteraad bepaalde inbreuken op het Strafwetboek of de verkeersreglementering ook bestraffen met een gemeentelijke administratieve geldboete. De procedure tot afhandeling van deze inbreuken alsook de rechten van de overtreders worden geregeld in een protocolakkoord, dat wordt afgesloten tussen de gemeente en de procureur des Konings.

Meer info

Vragen over de inhoud of over opgelegde boetes? Contacteer de sanctionerende ambtenaar van Haviland via gas@haviland.be.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be