Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC)

De Gemeentelijke BegeleidingsCommissie Mobiliteit (GBC) bespreekt grote problemen en concepten in verband met verkeer en mobiliteit.

De GBC is onder meer verantwoordelijk voor:

1. de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan;

2. de voorbereiding, opmaak, opvolging en evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid. De GBC bespreekt maatregelen die andere strategische plannen ondersteunen, de verbetering van bestaande infrastructuur, de aanleg van nieuwe infrastructuur, de uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar vervoer en andere maatregelen die bijdragen tot duurzame mobiliteit.

De GBC vergadert minstens eenmaal per jaar of op het ogenblik dat er zich problemen manifesteren.

De schepen van Mobiliteit wordt aangewezen als voorzitter van de GBC. Als hij of zij verhinderd is, kan het voorzitterschap gedelegeerd worden aan een ander lid van het college of een gemeentelijk ambtenaar.

De gemeenteraad heeft beslissingsbevoegdheid over het openstellen van de vergaderingen voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking. De gemeenteraad kan deze bevoegdheid overdragen aan de voorzitter van de GBC die dit overlegt met de vaste leden.

Samenstelling

Voorzitter: Yoeri Vastersavendts, T 02 452 81 68, yoeri.vastersavendts@asse.be 

Bevoegd ambtenaar: Jo Van der Elst, T 02 454 19 62, mobiliteit@asse.be 

De volledige samenstelling vind je als bijlage.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be