Gemeentelijke machtiging voor een praalwagen

Praalwagens zijn voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische manifestaties. Als je praalwagen gebruik maakt van de openbare weg, moet je hiervoor een machtiging aanvragen bij de start- en aankomstgemeente. Voor doorgangsgemeenten is geen machtiging nodig. Als je praalwagen dus vertrekt of aankomt in Asse, vraag je een machtiging aan.

Voorwaarden

Je leeft het reglement na zoals bepaald in de bijlage. 

Procedure

1. Via e-mail

2. Via post

  • Download het aanvraagformulier.
  • Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar 'Gemeentebestuur Asse, dienst Cultuur, Huinegem 4, 1730 Asse'. 

Afhandeling

Na goedkeuring van je aanvraag ontvang je de machtiging van de burgemeester en de algemeen directeur.

Met deze machtiging kan je vervolgens naar het gemeentebestuur van de gemeente waar de praalwagen vertrekt. De 'gemeente van vertrek' moet immers eerst weten dat de gemeente van aankomst een machtiging verleende alvorens zij zelf een machtiging kan verlenen.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be